Henrik Høegh

Antallet af syge vokser samtidig med at antallet af ledige falder

I den seneste tid kan man læse stadig flere rapporter om et stigende antal personer, der bliver syge på jobbet og lander i gruppen af sygedagpengemodtagere.

Denne udvikling er på mange måder en katastrofe for samfundet - og for regeringens bestræbelser på, at skaffe flere hænder til arbejdsmarkedet samt at få de, der er i arbejde, til at arbejde mere. De seneste skattelettelser har en indbygget forventning om, at de offentligt og privat ansatte på grund af lettelserne, og sammen med investeringerne i nyt udstyr og bygninger vil arbejde mere og have mindre sygefravær.

Men problemet er formentlig endnu mere alvorligt:

De ledige, der i dag kommer i arbejde er i mange tilfælde personer uden særlige kvalifikationer, mens de der forlader arbejdsmarkedet på grund af sygdom ofte vil være kvalificerede med mellemlange eller lange uddannelser.

Læs videre her...

updated:  - web design:SH-Grafik
hvad mener du? - skriv til mig!