Lolland-Falster Links - CMS software

Det har været et grundlæggende princip ved udvikling af Lolland-Falster Links, at undgå afhængighed af komercielle interesser hvorfor der ikke i dag er mulighed for at vise annoncer - eller mod betaling at få links optaget på Lolland-Falster Links. Det er alene redaktionen, der afgør om et website bør inkluderes eller udelades. Da Lolland-Falster Links derfor ikke genererer indtægter til projektet, var det derfor udelukket, at engagere professionel assistance til administration og vedligeholdelse af websitet.

De fleste systemer - såkaldte CMS's (Content Management Systems) - til dette formål er ikke freeware, og det var derfor nødvendigt, at konstruere CMS softwaren selv (uden et sådant hjælpemiddel er det umuligt at håndtere flere tusinde links). Da denne software muligvis kunne være til glæde for andre, har jeg nedenfor udarbejdet en kort beskrivelse af LFL-Editorens opbygning og redigerings- og verificeringsfaciliteter. Programmer er freeware og kan erhverves ved henvendelse til forfatteren (se nederst på siden).

LFL-Editor er en stand-alone, engelsksproget applikation, der kører under Win2000 eller WinXP. Programmet er designet til at fungere sammen med MS Frontpage, men vil uden videre kunne understøtte andre HTML redigeringsprogrammer. Programmet anvender en virtuel database og vil, afhængigt af din PC's RAM kunne håndtere mange tusinde links/html-sider.

Programmets overordnede opbygning:

- Redigering af links
- Redigering af emnesider
- Redigering af projektet

REDIGERING AF LINKS - Herunder findes faciliteter for at skrive, rette og formatere (grønne knapper på formen nedenfor) teksten til link-navn og -beskrivelse, url samt til at indtaste stjerner svarende til websitetes kvalitet (efter redaktionens mening). For nylig er tilføjet en mulighed for at angive om websitet indeholder engelsk og/eller tysk oversættelse

Det er desuden muligt, at åbne websitet for bedømmelse af indholdet - samt for at lukke sitet igen fra link-editoren.

Programmet beregner (og viser) endvidere under indtastningen af tekst automatisk længden af den indtastede tekststreng i pixels og advarer, hvis længden oveskrider, hvad, der er plads til for en given kolonnebredde på den endelige html/php side.

Endelig er link-editoren forsynet med en fem-trins undo funktion (røde knapper på formen nedenfor), hvilket udover at hjælpe ved uheld, også tillader overførsel af information fra et link til at andet.

Knapperne nederst på link-editoren har følgende funktioner:

Close links  - lukker alle åbne websider på PCen
Google   - åbner Google søgemaskinen i browseren
Verify   - undersøger om linket virker uden at åbne det
Open link  - åbner linket i browseren
Close   - lukker link-editoren
Accept   - erstatter link-data med de redigerede oplysninger i link-editoren


Link-editoren åbnes ved et dobbelt-klik på den ønskede linie og når editoren er åben, med et enkelt-klik på det næste link der ønskes redigeret. Anvendes i stedet shift-klik, åbner samtidig det pågældende website.

Programmet er egentlig designet for en PC med to skærme tilkoblet. Med kun en skærm er brugen af programmet noget kompliceret, idet de mange vinduer vil dække for hinanden med tab af overskuelighed tilfølge.

REDIGERING AF EMNESIDER - Emne-sider formatteres automatisk af LFL-Editor med en, to, tre eller fire kolonner afhængigt af antallet af links på den enkelte side.

Link-editoren indeholder desuden en række funktioner under de forskellige menupunkter, som er beskrevet nedenfor.


File-menuen - giver adgang til at åbne og gemme link-sider samt forskellige tekst-parsere (som ekstraherer formatteret informations fra en tekst fil) til import af link-samlinger i forskellige formater. Med programmets opbygning er det let, at tilføje specielle tekst-parsere til import af hyperlinks i ethvert tænkeligt format.

Blandt funktionerne på File-menuen findes også en mulighed for at åbne/gemme link-information i form af såkaldte "Master-sider", som kan anvendes til at gemme uformatterede link-samlinger.

For at undgå tab af data, gemmer programmet automatisk en sikkerhedskopi af alle link-sider, der åbnes af programmet. Sikkerhedskopien gemmes i samme folder som siden åbnes fra i en selv-oprettet under-folder "backup".

File-menuen indeholder endelig et selvstændigt, avanceret program til håndtering og print af fil- og folderlister.

View-menuen - viser enten en "læsbar" liste med de links siden indeholder eller den komplette html-kode for blokken af links med de rette html koder indsat. Ved den automatiske opbygning af færdige php-sider anvendes færdige templates, hvori de enkelte færdigformatterede link-blokke indsættes af programmet.

Batch-menuen - åbner en separat form til redigering af flere links på samme tid. Skal den samme tekst tilføjes eller fjernes, kan dette ske med denne funktion. Også her er en undo mulighed, hvis resultatet ikke var, som man havde forestillet sig.

Format-menuen - gør det muligt, at formattere i 1, 2, 3 eller fire kolonner - eller at lade den automatiske funktion beregne formattet. Ønsker man at fordele en link-gruppe på to separate sider, kan en "New-Page" kode indsættes i link-blokken, hvor man ønsker at dele indholdet. Programmet gemmer så de to grupper på hver sin nye side. Det er som regel nødvendigt, at åbne de to nye sider for at redigere sidens beskrivelseline øverst tilhøjre. - Samt at tilføje en henvisning til de nye sider på den overordnede hoved-menu side. Dette kan ske i Frontpage eller i en hvilken som helst anden html editor.

Move-menuen - indeholder flere funktioner. Der er mulighed for at flytte enkelte links op, ned, til top eller til bunden af siden. Dette menu-punkt tillader også brugeren at copy/paste til/fra andre links-sider åbnet i separate kopier - "instances" - af programmet. Antallet af kopier kan åbnes, er kun begrænset af PCens RAM bestykning (mindst 1 Gb er en fordel, men mindre kan gøre det).

Insert-menuen - denne menu anvendes til at indsætte separator linier, nye tomme links og som nævnt ovenfor, en kode for opdeling af siden i to separate sider. Ved den automatiske opbygning af færdige php-sider anvendes færdige templates, hvori de enkelte færdigformatterede link-blokke indsættes. Dette sker automatisk.

Delete-menuen - denne menu indeholder kun et enkelt punkt, nemlig "Delete link". Links kan slettes et ad gangen eller som en highlighted blok af links. Short-cut til denne funktion er: shift-del. Alle sletninger af links skal bekræftes af brugeren inden sletningen effektueres. Det kan nævnes her, at langt de fleste funktioner har short-cuts således, at det ikke er nødvendigt, at åbne menuerne for at anvende de enkelte funktioner.

Sort-menuen - gør det muligt at sortere alle links på siden - eller kun links, der er valgt. Dette gør det nemt, at sortere forskellige undergrupper - adskilt af separator linier - på den enkelte side. F3 åbner en underliste indeholdende de valgte links, der skal sorteres. Et klik på kolonnens titelfelt udfører sorteringen og F4 indsætter de sorterede links hvor de kom fra. Hvis din PC er sat til Engelsk sprog, vil ord, der indeholder Æ, æ, Ø, ø,  Å og å ikke sorteres korrekt, men skal flyttes på plads med funktionerne under move-menuen (se ovenfor).

Validate-menuen - her findes forskellige værktøjer til at validere de links siden indeholder. Names and Descriptions kontrollerer om længden af teksten ikke overskrider den plads, der er til rådighed. Find Dead Links undersøger om de refererede links virker.  Find Duplicates gør det muligt, at undersøge om links på siden allerede findes på andre sider i projektet.

Groups-menuen - gør det muligt automatisk at åbne samtlige sider, der er placeret under samme hovedtitel i hvert sit eksemplar af editoren. Dermed er det nemt at flytte links mellem de enkelte sider af en gruppe. Denne menu giver også adgang til - med et enkelt klik med musen - at vælge/åbne en hvilken som helst side i hele projektet fra en komplet side-liste, der automatisk vises ved at taste CTRL+C.

Reset-menuen - indeholder funktioner der genindlæser data fra side-filen,  lukker alle åbne websider, samt en funktion, der lukker alle åbne kopier af LFL-Editoren.

REDIGERING AF PROJEKTET - Ved at klikke på "Project" på menu linien åbner en separat form med en række værktøjer for overordnet redigering af projektet. Funktionerne under de enkelte menupunkter er beskrevet under billederne nedenfor.Ved at klikke på et enkelt link i den komprimerede liste vises data vedrørende linket på en mere overskuelig måde:

Oversigt over projektformens menupunkter:
File  - åbner og gemmer complette lister over samtlige links i projektet
View   - invertering af highlights (valgte -> ikke-valgte; ikke-valgte -> valgte)
Search   - fritekst søgning blandt samtlige felter i tabellen
Verify   - undersøger om samtlige links i tabellen er aktive (+ = active, - = dead)
Duplicates  - finder flere forekomster af det samme link i hele projektet
Compare   - sammenligner to master-lister og identificerer unikke links i den viste liste
Copy   - gør det muligt at indsætte links fra projekt-listen på enkelte sider i projektet
Rebuild   - genopbygger den viste liste fra de originale php-filer

Help-menuen - indeholder kun en "about" form om LFL-Editor med versions nummer og copyright information.

Har du lyst til at anvende LFL-Editor CMS programmet til at holde rede på dine egne links, så send mig en kort beskrivelse af hvad du planlægger at anvende programmet til.
Download version 10.4.

Flintinge den 01. januar 2009

Søren W. Rasmussen

top of page