Spreadsheet Analysis

 
Regneark (Microsoft Excel for eksempel) er omfattende programmer, der tillader avanceret grafisk afbildning og analyse af komplekse data. Dette kræver imidlertid, at man erhverver en vis rutine i anvendelse af programmerne, som ikke hører til blandt de lettest tilgængelige.

DataAnalysis er et lille Windows program, der gør det lettere, at skaffe sig overblik over store datasæt. Programmet gør det muligt hurtigt og nemt, at opdele datasæt i grupper og undergrupper efter sortering af data i enkelte kolonner. Datasættet kan opdeles i op til fem undergrupper som herefter kan analyseres enkeltvis. Resultatet af analysen kan udskrives og gemmes. Se screenshot af programmet nedenfor.

Programmet er udviklet til analyse af resultatet af en større spørgeskemaundersøgelse, der er udført af min datter Mette for at undersøge anvendelsen af komputerspil blandt en repræsentativ gruppe københavnske voksne og børn.

Programmet er gratis og kan hentes her: download installationsfilSkærmbillede af Spreadsheet Analysis