Dansk vejledning

 

CheckJobnet er et lille program, der kører i baggrunden på din PC og sikrer, at du og dine ledige bekendte opfylder kravet om at bekræfte jeres aktive jobsøgning på Jobnet . Når CheckJobnet er installeret, skal du for hver bruger indtaste brugernavn og adgangskode under menupunktet Overvågning / Indstillinger....

 

nemlig:

 

Brugernavn på Jobnet.dk

Adgangskode på Jobnet .dk

Interval  - antal timer / dage mellem hvert login på www.jobnet.dk

 

Programmet starter hver gang du tænder for din PC og kører indtil du slukker PC'en igen. Programmet husker til næste gang du tænder PC'en, hvornår det sidst besøgte jobnet . Er det længere siden, end det interval du valgte ved opsætningen, besøger CheckJobnet automatisk www.jobnet.dk,

 

hvilket vil sige:

 

1. Åbner Internet Explorer, åbner www.jobnet.dk og logger af

2. Logger derefter ind med dit brugernavn og adgangskode

3. Navigerer til CV-banken

4. Navigerer videre til Dit CV

5. Åbner din Personlige Beskrivelse

6. Indsætter dato og tidspunkt for besøget øverst i tekstboksen

7. Logger af fra www.jobnet.dk og lukker Internet Explorer

 

Sekvensen gennemføres for alle de brugere, du har oprettet.

 

Undlader du at slukke for din PC, vil CheckJobnet fortsætte med at overvåge din kontakt med Jobnet og besøge www.jobnet.dk hver gang det interval, du valgt er forløbet.

 

Hensigten med CheckJobnet er at hjælpe dig og dine venner med at huske at besøge jobnet hver uge og at redigere dit cv mindst hver tredie måned som det kræves for at bevare retten til dagpenge.

 

ADVARSEL

Din anvendelse af programmet sker helt på dit eget ANSVAR. Du kan ikke regne med nogen form for hjælp eller erstatning, hvis et eller andet går galt på grund af fejl i programmet.

 

Programmet virker formentlig kun PC'er, der anvender Windows XP med Microsoft Internet Explorer 7.

 

 

Information fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

 

På Arbejdsmarkedsstryrelsens (AMS) hjemmeside: http://www.ams.dk/sw21228.asp, om IT-understøttelse i "Nyt om it nr. 6. " fremgår, at det ikke vil være muligt, at gennemføre kravet om et ugentligt besøg på jobnet før i begyndelsen af 2008.

 

Du kan læse de relevante afsnit af dokumentet  her:

 

Nyt om it nr. 6 - 05. september 2007

 

Dette Nyt om it handler om implementering af velfærdsaftalens krav om, at ledige skal gå på Jobnet og bekræfte jobsøgning mindst en gang om ugen.

 

Tidsplan og implementering

 

Det vil ikke være muligt at etablere en it-understøttelse, som er tilstrækkelig robust pr. 1. oktober 2007, hvor loven træder i kraft. 

 

Der er som følge af kravet tale om en betydelig forøgelse af den nuværende it-kapacitet, hvor mellem 150.000 og 200.000 skal på Jobnet hver uge og bekræfte, at de er jobsøgende. Det drejer sig både om, at alle ledige skal anvende Jobnet hyppigere end i dag, men også at anvendelsen bliver it-mæssigt mere kompliceret. Samlet set er der tale om mere end en fordobling af kapaciteten.

 

Implementeringen af loven forudsætter stabil og sikker it-understøttelse i Jobnet og i Arbejdsmarkedsportalen. Eftersom det ikke er muligt at etablere nødprocedurer eller papirarbejdsgange i forhold til den ugentlige bekræftelse af jobsøgning fra Jobnet, stiller AMS særligt høje krav til forretningssikkerhed og driftsstabilitet til it-understøttelsen. AMS har i forlængelse heraf derfor forudsat en meget omfattende test før idriftsættelsen af hensyn til de ledige, jobcentrene og a-kasserne.

 

Hvis implementeringen forceres, risikeres at ledige kommer i klemme og mister understøttelse i form af dagpenge eller kontanthjælp, fordi de afmeldes uforskyldt. Det er selvfølgelig ikke hensigten, og implementeringen vil derfor først ske, når it-understøttelsen er tilfredsstillende. 

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen vurderer, at en tilfredsstillende it-understøttelse kan implementeres i januar 2008, således at kravet vil gælde alle, der tilmeldes fra 7. januar, mens allerede tilmeldte vil indfases i de efterfølgende 14 dage. ...

 

Da jeg ikke på indeværende tidspunkt har kunnet få oplyst af AMS, hvad der præcist vil blive krævet af den ledige for at bekræfte den aktive jobsøgning, vil CheckJobnet løbende blive justeret således, at det kan opfylde gældende krav, så snart disse oplysninger er tilgængelige.

 

Såfremt du  anvender CheckJobnet, er det  derfor vigtigt, at du sørger for at holde programmet opdateret. CheckJobnet undersøger selv, om der er en ny opdatering. Er det tilfældet, kan du hente og installere opdateringen ved at klikke på Hjælp / Opdateringer...

 

 

Dr. scient. Søren W. Rasmussen

 

Flintinge den 14. september 2007