Om at lave videnskabelige tegninger

Jeg har på disse sider samlet en række tegninger, som viser typiske eksempler på naturvidenskabelige illustrationer. For nogle af figurerne er tillige vist forelægget. De viste kladder hører alle til blandt de meget præcise. Ofte er mit udgangsmateriale væsentlig løsere skitser.

Ved bedømmelsen af de viste eksempler, er det vigtigt at bemærke, at opløsningen på en almindelig computerskærm er 72 linier per tomme. Til sammenligning er print kvalitet, normalt flere tusind linier per tomme. Selv forholdsvis billige husholdningsprintere kan i dag levere print med en opløsning på mere end 2,000 linier/tomme.

De print, der leveres af Science Graphic, printes i øjeblikket med 2,400 linier/inch på blankt papir af bedste kvalitet. Dette betyder, at kvaliteten af den færdige tegning, når den printes på papir eller som diapositiv vil være lang højere end de eksempler, der er vist her på hjemmesiden.

Også reproduktion af farver på figurer, der er tilpasset gengivelse i en browser (Netscape eller Internet Explorer), er begrænset, hvilket ofte medfører, at finere nuancer, gradienter mm. ikke gengives korrekt. Disse problemer ses ikke, eller kun i ringe grad ved print på papir eller til diapositiv.

Disse forhold sætter ret snævre grænser for hvilke figurer, der egner sig til visning på en hjemmeside, og dermed til gengivelse her. Figurer med mange små elementer (kemiske formler, pathways, komplekse diagrammer, etc.) vil ofte lide under den ringe opløsning når de gengives på skærmen.

Inden planlægning af en illustration, er det derfor vigtigt at gøre sig klart om figuren skal publiceres på internettet, vises som diapositiv, eller sendes til et tidsskrift som et print eller som en data fil.

Page updated 07-10-2007         Webmaster: NTR