CV for Nina T. Rasmussen
 
Curriculum vitae for Nina T. Rasmussen
 
Personlige data
Fødselsdag
Ægteskabelig status
Børn
  
13. april, 1949
Gift med dr. scient. Søren W. Rasmussen
Morten, Mette
 
Uddannelse
Teknisk assistent
Studentereksamen


 
1969 Teknisk skole, København
1974 Akademisk Studenter Kursus, matematisk linie
 
Beskæftigelse
Teknisk assistent
Teknisk assistent
Grafisk designer
Web administrator
Grafisk designer 

 
1969 - 1970 Brüel & Kjær A/S
1970 - 1972 Larsen & Nielsen A/S
1975 - 2000 Carlsberg Laboratorium
2000 - 2004 Landsforeningen for ungdomsskoleledere
2007 SH-Grafik 
Grafiske kvalifikationer
Grafisk arbejde

Software


Layout

Ansvarlig for det grafiske arbejde på Fysiologisk afd. På Carlsberg Forsknings Center (CRC) fra 1975 - 2000.
Indgående kendskab til en lang række softwareprodukter, blandt andet Word, Excel, FrontPage, PowerPoint, Designer, PageMaker samt Adobe PhotoShop, Indesign+PitStop, Illustrator.
Udarbejdelse af illustrationer til videnskabelige artikler, slides, posters, PowerPoint præsentationer, layout og illustrationer af bøger, årsskrifter, blade, foldere, brochurer mm.
 
Web kvalifikationer
Hjemmeside

Vedligeholdelse

Nyhedsbreve
 

 
Udarbejdelse af hjemmeside til Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) se www.lus.dk
Vedligeholdelse af www.lus.dk, herunder layout og redigering af indkommende materiale.
Udsendelse af ugentlige elektroniske nyhedsbreve, med flet til database.
 
Kontor kvalifikationer
Database

Telefonpasning
Alm kontorarbejde
 
 
Vedligeholdelse af database. Brevflet ved hjælp af database. Statistik ved hjælp af database samt vedligeholdelse af database.
Telefonpasning og information.
Brevskrivning, arkivering, vedligeholdelse af kartoteker.
Socialt arbejde
Aflastningefamilie 

 
1996 - 2001 Formidlet døgnophold for socialt vanskeligt stillet pige, Socialcenter Blågård, København N.
Private interesser
Havedesign

Renovering
Syning
 
 
Havedesign (førstepris i Bo Bedre konkurrence, se augustnummer, 2001, p50).
Bygningsrestaurering.
Syning.