CV for Søren W. Rasmussen
 
Curriculum vitae for Søren W. Rasmussen
 
Personlige data
Fødselsdag
Ægteskabelig status
Børn

Adresse
Telefon
Email

Hjemmesider
Weblog


18. oktober, 1945
Gift siden 1969 med grafisk designer Nina T. Rasmussen
- Morten Wilken (selvstændig IT konsulent, se profil)
- Mette Fairgrieve (Bibliotekar DB, cand. it., webudvikler, profil
Skovstræde 22, Flintinge. DK-4891 Toreby L, Danmark
+45 3616 2259
swr@seqtools.dk
- swr@swr.dk
www.swr.dk (på dansk)
- www.seqtools.dk (in english)
- www.swr.dk/LF-LINKS/ (på dansk)
- www.swr.dk/CHECKJOBNET/ (på dansk)
- www.helles-klint.dk (på dansk)
www.lolland-falster.blogspot.com (på dansk)
 
Uddannelse
Studentereksamen
Uafsluttede studier
Cand. scient. (MSc)

Lic. scient.(PhD)
Dr. scient. (DSc)


1964 Ålborg Katedralskole, matematisk linie
1964 - 1965 Københavns Universitet. Matematik, fysik og kemi
1965 - 1973 Københavns Universitet. Biologi med matematik, fysik og kemi. Hovedfag: Genetik
1973 - 1974 Københavns Universitet. Genetik
1981 Københavns Universitet. Genetik
 
Beskæftigelse
Ufaglært arbejder
Studenterinstruktør
Senior scientistPrincipal scientist
Ledig

IT-Konsulent


Efterløn
1964 - 1967 Ålborg Portland A/S. Periodevis ansættelse.
1969 - 1973 Københavns Universitet, Genetisk Institut.
1973 - 2002 Carlsberg Laboratorium.
- Fysiologisk Afdeling.
- Gærgenetisk Afdeling.
- Carlsberg Forskningscenters Biosektor.
2002 - 2004 H. Lundbeck A/S med ansvar for bioinformatik.
2004 - 2007 Ledig. Som led i jobsøgning opbygget webportalen Lolland-Falster Links.
2006 - Sønderskovhjemmet med ansvar for opbygning og drift af den grafiske virksomhed SH-Grafik samt for opbygning og support pc netværk for hjemmets beboere.
2008 - Overgang til efterløn den 18. august 2008.
 
Undervisning
Kursusundervisning
Supervision

Undervisning


Foredrag

Populærvidenskab

Redaktionelt arbejde- Planlægning af danske og internationale laboratoriekurser ved Københavns Universitet, og European Molecular Biology Organisation (EMBO).
- Kursusundervisning ved Kgl Veterinær- og Landbohøjskole, Forskningscenter Flakkebjerg, Århus Universitet mf.
Vejledning af speciale- og PhD studerende ved Carlsberg Laboratorium og Københavns Universitet.
Undervisning af 3g studerende (afsluttende opgave), studerende ved laboranthøjskolen og folkeskolens 9. klasse praktik. Kurser i grundlæggende pc anvendelse for pensionister.
Inviteret taler ved et stort antal danske og internationale kongresser, symposier og møder.
Populærvidenskabelige foredrag i en række forskellige sammenhænge.
- Teknisk redaktør af Carlsberg Research Communications.
- Redaktør af en række specielle publikationer, blandt andet med ansvar for indhold, layout og kommunikation med trykkeri.
 
Konsulentarbejde
 
Konsulent i bioinformatik ved laboratorier i Danmark, Frankrig, England, Tyskland, Østrig, Australien og USA.
 
Censurering
 
1993 - 2002 Censor ved Københavns Universitet. Førstedelskursus i genetik samt hovedfagseksaminer ved Københavns Universitet og Laboranthøjskolen.
 
Patenter
Ultrostainer
Opfundet og udviklet An automatic apparatus for double staining of ultra thin sections for electeron microscopy. Apparatet markedsført af LKB/Pharmacia og er patenteret i mit navn i Sverige, USA, Tyskland, Frankrig, Østrig og Japan.
 
Forretningsplan
Bioethanol
Sammen med fire medarbejdere fra Carlsberg Laboratorium og konsulentfirmaet McKinsey & Company udarbejdet forretningsplan for produktion af bioethanol til motorbrændstof ved hjælp af genmodificerede gærstammer.
 
Softwareudvikling
Kvantitativ EM analyse

Sekvensanalyse


CMS software

Håndtering af web Farver

Registrering af aktiv jobsøgning

Databaseprogram til personregistrering
1980 - 1987 Programpakke til analyse af 3D rekonstructioner af meiotiske kromosomer baseret på elektronmikrografier.
1995 - 2002 Softwarepakken, DNATools, til håndtering og analyse af nucleotid- og proteinsekvenser med ca. 50.000 besøg på hjemmesiden i perioden 1998 til 2002 og ca. 800 registrerede brugere.
2002 - Softwarepakken, SEQtools 8.4, til håndtering og analyse af nucleotid- og proteinsekvenser. Ca. 26.000 downloads siden 2002 og ca. 5.000 registrerede brugere verden over.
CMS software til håndtering af linkdata for webportalen Lolland-Falster Links.
2006 - Programmet, ColorMate 5.01, til håndtering af farver ved udvikling af websites.
2007 - 2009 Programmet, CheckJobnet 7.5 til automatisk besøg på www.jobnet.dk. 106.000 besøg på websitet for programmet per oktober 2011. Programmet vedligeholdes ikke i dag.
2009 - 2011 Programmet, Small Database Utility 8.0 til håndtering af personoplysninger på forsorgshjemmet, Sønderskovhjemmet.
 
IT kvalifikationer
Undervisning
Datasikkerhed

SoftwarekendskabInternet


Grafisk afdeling

Computernetwærk
- IT ansvarlig for Fysiologisk afdeling, Carlsberg Laboratorium, herunder undervisning af medarbejdere og studenter samt indkøb og vedligeholdelse af PC udstyr.
- Software support for medarbejdere, Dept. Molecular Genetics, H. Lundbeck A/S.
Medlem af datasikkerhedsudvalg på De Forenede Bryggerier i flere år.
Indgående kendskab til en lang række softwareprodukter, blandt andet Word, Excel, Frontpage, Powerpoint, Visual Basic, Adobe Photoshop, Goldwave, Rosoft, Lasergene, Genedoc, Emboss, VectorNTI, Symantics produkter, ZoneAlarm, Windows OS.
Rutineret bruger af internetfaciliteter, herunder datasøgning og analyse på en lang række dedikerede udenlandske servere (eg NCBI, Emsembl, mf.).
Opbygget grafisk afdeling for produktion af bøger, tryksager samt internetbaserede publikationer.
Vedligeholdelse og drift af serverbaseret pc-facilitet for beboere på Sønderskovhjemmet.
 
Informationsformidling
Mundtlig
Skriftlig
Internet


Hjemmesider


Digital fotografering
Avancerede powerpoint præsentationer til undervisning og foredrag herunder fremstilling af kompliceret grafik og animerede forløb.
- Bearbejdning af komplicerede problemstillinger indenfor en række emneområder til enkle, forståelige præsentationer.
Bearbejdning af omfattende, uoverskuelig information med henblik på fremstilling af forståeligt skriftligt materiale (videnskabelige artikler, avisartikler, brugermanualer, breve til offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, etc.), for forskellige målgrupper.
Opbygning af komplette webportaler/hjemmesider herunder fremstilling, indsamling og bearbejdning af tekst, billedmateriale og grafik.
Erfaring i html-, javascript- og php-kodning. Se for eksempel hjemmesiderne for: forsorgshjemmet Sønderskovhjemmet, sommerhusområdet Helles Klint, webgalleriet Galleri-Schlegel,  psykolog Bente Schiele, hundekennelen von BarnewitzCheckjobnet for ledige, Lolland-Falster Links for turister m.f. For alle hjemmesiderne medvirket som tekstforfatter og informationsansvarlig/-konsulent.
Rutineret fotograf (anvender Panasonic FZ50). Inden- og udendørs fotografering med efterfølgende bearbejdning af billedmateriale for tryk og publikation på Internet.
 
Socialt arbejde
AflastningsfamilieSkolearbejde

Assistance til ledige i
Danmak1996 - 2001 Formidlet døgnophold for socialt vanskeligt stillet pige, Socialcenteret Blågård, København N under Aflastningsfamilieordningen (NB linket er ikke til Socialcenteret Blågård, men beskriver ordningen i korte træk).
1985 - 1989 Medlem af bestyrelse for Frederik Barfods Skole. Var  initiativtager til indførelse af EDB i undervisningen.
Konsulentbistand til ledige i Danmark, herunder udvikling af softwareunderstøttelse til registrering og jobsøgning på www.jobnet.dk.
 
Samfundsdebat
Om behandling af arbejdsløseTurisme på Lolland-Falster


2007 - 2008 Deltager i debatten om det offentliges krav til ledige med offentliggørelse af programmet CheckJobnet som automatisk opfylder Arbejdsmarkedsstyrelsens krav til ledige for udbetaling af dagpenge og kontanthjælp. 99.000 besøg på hjemmesiden, omtale i radioavisen samt en række andre medier..
Webportalen Lolland-Falster Links samt webloggen En tilflytter på Lolland-Falster med debat om turisme mm. på Lolland-Falster.
 
Værnepligt
Civilforsvarstjeneste
1975 - 1975 Otte måneders værnepligt ved Hillirød CF kasserne. Udvidet førstehjælpskursus samt certifikat som røgdykker.
 
Private interesser
Musik
Have

Håndværk


SkovarbejdePassioneret samler af jazz og blues musik.
Førstepris i Bo Bedre konkurrence om landets smukkeste haver, august 2001, p50
Bygningsrestaurering. Istandsat et af de ældste bevarede huse i Valby, København. Rutineret mekaniker.

Noget mindre rutineret skovarbejder, men arbejder energisk på sagen.
 
Publikationer
 
99 publikationer siden 1973 i internationale tidsskrifter, bøger og på Internettet. Se min publikationsliste
 
Du kan finde henvisninger til mit arbejde ved at at kikke på denne Google søgning og på websitet Meiosis, Recommended papers.
    
Seneste aktiviteter (in english)


Review of activities:
 

For more than ten years, I have been heading the sequencing laboratory at the Carlsberg Research Center. During this period we have participated in the European Yeast sequencing network as one of the ten most efficient participants in the network, leading to completion of the full nucleotide sequence of the yeast genome in 1996.

Subsequently, we initiated a combined expressed sequence tag (EST) and serial analysis of gene expression (SAGE) analysis of gene expression during the infection process of the pathogenic fungus, Blumeria graminis, a serious pathogen in barley. During this work, the manual handling and analysis of the large amounts of nucleotide sequences rapidly exceeded the capacity of the group.

As a consequence, a series of software routines were developed to automate data handling and analysis and to improve data accessibility for the members of the research team. The routines were merged into the comprehensive sequence analysis package, dnatools, in 2002 continued as Seqtools. This software package is used by research groups all over the world for handling, data retrieval and automated sequence analysis, including database searching via client/server connection to National Center for Biotechnological Information, NCBI.

A list of functions included in the package can be found under the "manual" index item on the seqtools homepage, at www.seqtools.dk.

In 2002 - 2004 software routines were added to seqtools for design of microarray expression analyses of putative candidates for drug development in the Danish medical company, H. Lundbeck A/S. The program is still (2011) available for downloading and is to some extent also maintained.

Since 2004 without formal emploiment, but engaged in various activities related to building a local  network with the aim of creating a job opening in the Lolland-Falster region of Denmark. As part of this work created a webportal, Lolland-Falster Links, including the vast majority of websites describing the region. Founded the grafical company SH-Grafik, Developed several software solutions to support these activities.

Active in public dabate regarding government activities to reduce unemploiment in Denmark. Wrote the computer program Checkjobnet (visitors at website as of today: 105.000) to demonstrate the inadequate measures taken by the administration. The Checkjobnet played a major rôle in the subsequent change in handling of unemploied in Denmark. In 2009 the minister of emploiment was relieved from his duties at the ministery.

Updated on 27. October 2011