Dokument til belysning af myndighedernes håndtering af beskæftigelsessituationen.
Til orientering: Bækhøjgruppen er en af AF-Storstrøms eksterne aktører,
der håndterer aktiveringsforløb for visse grupper af ledige.
S.W. Rasmussen 16. februar 2006, www.swr.dk


 BækhøjGruppen ApS   human resource mismanagement

  Det er mennesker der gør forskellen...Citater fra BækhøjGruppens hjemmeside
Introduktion til Bækhøjgruppen
BækhøjGruppen er virksomhedernes strategiske og operationelle samarbejdspartner inden for alle HR aktiviteter. Vi deltager i udformningen og tilrettelæggelsen af den samlede HR-funktionn - lige fra at udvikle eller finde de rette personer til de rette job, til organisations-, strategi- og kompetenceudvikling. http://www.bhgr.dk/bhgr.htm.

Filosofi
BækhøjGruppen arbejder ud fra den filosofi, at det er mennesker der skaber virksomheder, og virksomheder der skaber resultater ved den rette anvendelse af mennesker. http://www.bhgr.dk/filosofi.htm.

Kompetencer
BækhøjGruppens medarbejdere har, med udgangspunkt i den optimale anvendelse af de menneskelige ressourcer skabt resultater for virksomheder og organisationer. BækhøjGruppens konsulenter har, gennem tæt samarbejde med ledere og medarbejdere, opbygget langvarige relationer til såvel offentlige som private virksomheder, og har gennem organisations- og strategiudvikling samt ledelsesrådgivning, medvirket til virksomhedernes vækst. http://www.bhgr.dk/kompetencer.htm.

Rekruttering og udvælgelse
Kravprofilen er et udtryk for de minimumskrav en ansøger skal opfylde inden for uddannelse, erfaringer samt faglige og personlige kompetencer. Kravprofilen vil være udgangspunktet for fastlæggelse af en rekrutteringsstrategi...http://www.bhgr.dk/arb.htm.Et eksempel på BækhøjGruppens kompetence ved ansættelse af ny medarbejder
Vordingborg Rådhus søger pedelmedhjælper

Denne tilsyneladende simple sag skulle man forvente ville være barnemad for BækhøjGruppens kompetente medarbejdere. Der er flere tusinde ledige i Storstrøms Amt med kvalifikationer, der svarer til kravene i stillingsannoncen:

Papir-indsamling, vinduespudsning, skifte elpærer og andre forefaldende opgaver på Rådhuset

BækhøjGruppen vælger imidlertid en kandidat med følgende uddannelse og erhvervserfaring:

Uddannelse                    

dr. scient., phd, cand. scient.

Erhvervserfaring

35 år i privat erhverv som forsker, projektleder,
opfinder, mm.

It-erfaring

softwareudvikler, systemdesigner, web-redaktør,
underviser, mm.

Publikationer

93 publikationer i internationale tidsskrifter og
bøger

Curriculum vitae

Se: www.swr.dk

Alder

60 år, efterlønsberettiget
Hvilke overvejelser BækhøjGruppen har foretaget for at nå frem til dette overraskende valg af kandidat til den opslåede stilling, er umiddelbart svært at gennemskue.

    Kommentar
BækhøjGruppen overser fuldstændigt en meget stor gruppe velegnede kandidater med de nødvendige kvalifikationer (se ledighedsstatistik for Vordingborg Kommune) og anbefaler i stedet en 60 årig, højtkvalificeret person med en lang erhvervskarriere bag sig til en stilling, der kræver meget få faglige kvalifikationer.

Ved at anbefale en kandidat hvis kvalifikationer er så langt man kan komme fra stillingskravene, demonstrerer BækhøjGruppen en usædvanlig mangel på faglig moral og kompetence - og afslører overbevisende, at deres målsætninger, som er gengivet i uddrag ovenfor, er uden hold i virkeligheden.

Misforholdet mellem citaterne fra BækhøjGruppens hjemmeside og den useriøse måde hvorpå  BækhøjGruppen har håndteret dette ansættelsesforløb på, efterlader ikke det bedste indtryk af BækhøjGruppens kvalifikationer og troværdighed.

Jeg ville være utryg ved at overlade ansættelse af nye medarbejdere i en virksomhed til et firma, der ikke engang magter at besætte en pedelmed-hjælperstilling med en egnet person.

Der findes faktisk et ord, der meget præcist beskriver Bækhøjgruppens handlemåde i denne sag:

Citat fra Ordbog over det danske Sprog:
prostituere ,v. [posditu'er∂] - ede ell. (nu sj.) - te (Bagges.L.I.216. PalM.IV. 386). vbs. (l. br.) -ing (vAph.(1764)), jf. Prostitution. ( fra lat. pro-stituere, stille offentlig frem, til statuere, stille (se statuere)); jf. Prostitut; bog ell. fagl. ) offentlig tilføje krænkelse, skam, vanære; give til pris, udsætte for offentlig beskæmmelse, nedværdigelse, vanære; gøre foragtelig ell. latterlig (over for offentligheden).