Dokument til belysning af myndighedernes håndtering af beskæftigelsessituationen.
S.W. Rasmussen 16. februar 2006, www.swr.dk


 Brev til Arbejdsmarkedsstyrelsen

  Hvad koster aktiveringsindsatsen...


   Brev sendt den 6. januar 2006
Kære Arbejdsmarkedsstyrelse,

Jeg har med interesse studeret jeres seneste aktivitet på it-området, nemlig "jobindsats.dk". Det må have været et betragteligt arbejde, at registrere og præsentere en så stor datamængde på en - datasættets størrelse taget i betragtning - ganske overskuelig måde.

Der mangler dog efter min mening en meget væsentlig parameter i samtlige tabeller: Hvad koster den beskrevne indsats? Der bør vel ved enhver aktivitet, offentlig som privat udarbejdes en cost-benefit analyse, som fortæller, hvad indsatsen koster - og ikke mindst om udgiften står mål med udbyttet. Uden oplysninger om økonomiske forhold, er værdien at de mange sammenligninger af tvivlsom værdi. Man kunne sagtens forestille sig, at et tilsyneladende meget positivt resulat er så udgiftkrævende, at man for det samme beløb kunne opnå et bedre resultat ved at anvende beløbet på andre måder.

Det er ingen kunst at få alle i "arbejde/aktivering", hvis beløbsrammen for indsatsen er ubegrænset. Både borgere og politikere har derfor behov for/krav på, at vide hvilke omkostninger, der er afholdt for at opnå de beskrevne resultater.

Så vidt jeg er orienteret, er der på finansloven afsat ca. 20 mia. til den samlede aktiveringsindsats. Det er et meget stort beløb, som retfærdiggør en mulighed for at vurdere, om pengene anvendes på en hensigtmæssig måde.

Med venlig hilsen

dr. scient. Søren W. Rasmussen

Skovstræde 22
4891 Toreby L

Besøg selv Jobindsats.dk på Arbejdsdirektoratets hjemmeside og undersøg sagen.