Venstre Guldborgsund
Fup eller Fakta?

Hvad er fup og hvad er fakta?

af dr. scient. Søren W. Rasmussen

Vi oversvømmes daglig i radio, TV og aviser af oplysninger om alverdens forskellige emner.

Vi vil forsøge på denne del af Venstre Guldborgsunds (VG) hjemmeside, at give  saglige og faglige oplysninger, som måske kan hjælpe dig med at forstå baggrunden for nogle af de emner, Venstre Guldborgsund mener er vigtige for den fremtidige udvikling i kommunen.

Du vil ikke her kunne læse om de daglige politiske trakasserier, men om emner, som vi mener vil blive - eller allerede er - af betydning for kommunens - og for vores fremtid.

Der er flere personer i VG, som i kraft af deres viden og erfaring er i stand til at belyse mange af disse emner. Og har vi ikke selv den fornødne viden, vil vi henvise til andres arbejde.

Hovedkravet for indlæg på disse sider er, at indholdet er skrevet af personer, der ved hvad de taler om; det vil sige Fagligt og Sagligt.

Vi håber, med dette 'upolitiske' hjørne af Venstre Guldborgsunds hjemmeside, at underholde og informere - og samtidig at vise, at vores horisont rækker lidt længere end man får indtryk af ved at følge de daglige politiske diskussioner og beslutninger i byråd, regionsråd og folketing.


Bioenergi - hvad er det egentlig?

af Henrik Høegh, viceformand Dansk Landbrug

Referencer...
Bioethanol - en kritisk vurdering

af forsøgsleder Jens Nyholm Thomsen, Danisco

Referencer...
Rapsolie - hvorfor ikke bruge den til mayonnaise?

af n.n.

Referencer...
Økologisk dyrkning - smager maden så bedre?

af n.n.

Referencer...
Vil Fehmersbroen ende i vandet når den er færdig?

af n.n.

Referencer...
Global opvarmning - fup eller fakta?

af dr. scient. Søren W. Rasmussen

Referencer...updated: October 10 2017 11:35:45 - web design:SH-Grafik