Venstre Guldborgsund
Hvad vil vi?
Hvis dit eneste værktøj er en hammer - begynder ethvert problem at ligne et søm...

Venstre vil sikre udvikling og høj faglighed i skolen

det vil sige...

 • fremme et godt fagligt læringsmiljø i folkeskolen
 • skabe en evalueringskultur i skolen
 • decentralicere ansvar og indflydelse til skolerne

Venstre ønsker børnepasning med faglighed og engagement

det vil sige...

 • tilbyde moderne, fleksibel pasningstilbud
 • overlade størst mulig ansvar og indflydelse til institutionerne
 • at glade børn skal opleve stor faglighed og engagement

Venstre vil gennem dialog udvikle erhvervslivet og turismen

det vil sige...

 • skabe vækst gennem dialog mellem erhvervslivet og kommunen
 • fremme grundlaget for iværksættere og ildsjæle
 • skabe attraktioner og udvikle nye ideer for at blive Danmarks turistmål nummer ét

Venstre garanterer nærhed og borgerindflydelse

det vil sige...

 • fremme decentrale udviklingsmuligheder i hele kommunen
 • sikre borgeren dialog og indflydelse

Venstre vil sikre tryghed, trivsel og kvalitet for de ældre

det vil sige...

 • udvikle velfærden i samarbejde mellem det private og det offentlige
 • skabe tryghed og trivsel for den ældre
 • støtte aktiviteter for ældre og fremme frivilligt socialt arbejde

Venstre sætter borgerens sundhed i centrum

det vil sige...

 • skabe øget bevidsthed om udfoldelsesmuligheder for folkesundhed
 • prioritere udviklingsprojekter, der sætter fokus på en sundere livsstil
 • fremme en stærk fritids- og idrætskultur

Venstre vil videreudvikle Nykøbing som regional uddannelsesby

det vil sige...

 • arbejde for et inspirerende uddannelsesmiljø
 • tiltrække flere videregående uddannelser
 • gøre kommunen attraktiv for studerende og lærere

Venstre sikrer en sund økonomi for den fremtidig udvikling

det vil sige...

 • skaffe Guldborgsund et økonomisk råderum, der sikrer den fremtidige udvikling
 • sikre sammenhæng mellem mål og rammer for alle serviceområder
updated: October 10 2017 11:32:40 - web design:SH-Grafik