INTERN PRISLISTE
Copyright 2007 S.W. Rasmussen
Intern prisliste for udførelse af specifikke opgaver

SH-Grafik løser gerne specifikke opgaver indenfor layout, billedbehandling og -optagelser, korrekturlæsning, rådgivning ved formulering af skriftlige informationer.

På disse sider er angivet nogle priseksempler for layout, illustrationer og korrekturlæsning/rådgivning.

Vi er hurtige. Mindre opgaver, der modtages inden 8:00, vil normalt afleveres samme formiddag.

Ring og spørg...
Krav til originalmateriale

Hurtig løsning af opgaver forudsætter, at det materiale vi modtager er fejlfrit, og at de ledsagende instruktioner er entydige og dækkende.

Det vil for eksempel sige,
  • at al tekst er i elektronisk format (Word, InDesign, Notepad eller lignende)
  • at billeder er i passende opløsning for trykning (min. 300 dpi) og i acceptable kvalitet.
  • at der er klare instruktioner for format, layout, fonttype og -størrelse.
  • at det er tydeligt indikeret ved modtagelsen, såfremt der er specielle krav til udformningen den færdige tryksag.
  • at det oplyses ved aflevering af materiale om der ønskes kommentarer/forslag til formuleringer og billedvalg.
  • at det oplyses, hvis der ønskes originale (nye) fotooptagelser eller købes illustrationer fra ekstern leverandør.
revised: 04. April 2018 12:02:25 - contact: SH-Grafik