Lolland - Falster Links

 

Et forslag til koordineret markedsføring af

Lolland-Falster regionen på Internettet

 

http://www.swr.dk/LF-LINKS

 

 

af

 

Søren W. Rasmussen

 

 


Resume. 3

Baggrunden for forslaget 3

Eksisterende links til Lolland-Falster regionen på Internettet 3

Om søgning på Internettet 3

Hvordan præsenteres Lolland-Falster på Internettet i dag ?. 4

Google søgning efter oplysninger om Lolland-Falster 4

Vurdering af søgeresultaters værdi 4

Prøv selv... 4

Om opbygning af hjemmesider - almindelige faldgruber 4

Principperne bag opbygningen af Lolland-Falster Links. 5

Hvordan adskiller Lolland-Falster Links sig fra en standard søgning ?. 5

Lolland-Falster Links. 5

et eksempel: 6

Engelsk og tysk version. 6

Bidragsydere til projektet 6

Projektets potentielle kunder 6

Lolland-Falster Links mockup. 7

Hovedside og emnesider 7

Keyword liste (overordnede emner) 8

Vedligeholdelse af portalen. 8

Emner, hvor oplysninger på Internettet mangler. 9

Udlicitering af delopgaver. 9

Ledige. 9

Regionens museer 9

Private foreninger 9

Private personer 9

Undervisningsinstitutioner 10

Nødvendige ressourcer for portalens opbygning. 10

Computer hard- og software. 10

Eksisterende computerudstyr 10

Personalebehov - kvalifikationer 10

”Driver” - projektleder 11

Personale for grafisk design. 11

Personale for oversættelse af tekst til engelsk og tysk. 11

Øvrige udgifter 11

Økonomi 11

EU midler - Regionalfonden under Mål 2. 11

Info-note tilgået Folketingets Europaudvalg: 12

EU midler - Socialfonden under Mål 3. 12

Amtsmidler 12

Statsmidler 12

Sponsorering og potentielle sponsorer 12

Indtægtsmuligheder 12

Cost-Benefit vurdering. 13

Mulige vanskeligheder. 13

Uhensigtsmæssig præsentation of projektet 13

Tværfagligt samarbejde. 13

Politiske barrierer og træghed. 13

Mangel på visioner og initiativ hos besluttende myndigheder 13

Traditioner hos potentielle samarbejdspartnere. 14

Frygt for konkurrence hos eksisterende web-redaktører 14

Countrylife.dk historien. 14

Om forslagsstilleren. 14

Forslagsstillerens curriculum vitae. 14

Milestones. 16

0 - 6 måneder 16

6 - 12 måneder 16

12 - 18 måneder 17

18 - 24 måneder 17

Sammendrag. 17

Formål 17

Fordele. 17

Forhindringer 17

Afsluttende bemærkninger. 17

Hvem vil modtage oplysninger om forslaget... 17

Hvis man vil vide mere om projektet... 18

Hvor er / bliver forslaget offentliggjort ?. 18

Supplerende materiale. 18

Resultatliste for Internetsøgning efter - Lolland Falster - med Google søgemaskinen. 19

Resultatliste for Internetsøgning efter - Lolland Herregårde - med Google søgemaskinen. 20


Lolland - Falster Links    ...din nøgle til Lolland og Falster

Resume

Oplysninger på Internettet om Lolland-Falster området findes i dag på et meget stort antal web-sites. Disse web-sider omfatter dels officielle web-portaler for regionens større byer, turistforeninger, dels kommercielle turistattraktioner, men også en lang række uofficielle hjemmesider, der er opbygget og vedligeholdes af foreninger og private med særlig interesse for afgrænsede emner. De private web-sider er ikke sjældent de officielle portaler overlegne hvad angår saglighed og detaljerigdom. På trods af at der findes en meget omfattende information om Lolland-Falster på Internettet, udnyttes denne information kun i meget begrænset omfang til markedsføring af regionen.

 

Det her beskrevne projekt har til formål at opbygge, udbygge og vedligeholde en fælles web-portal for Lolland-Falster regionen med henblik på at udnytte den eksisterende information  på Internettet til at understøtte markedsføring af regionen som attraktivt turist-, bosætnings- og erhvervsmål.

 

Projektet indeholder tillige et beskæftigelsesfremmende element, idet en del af opbygningen og driften af web-portalen foreslås lagt i hænderne på yngre ledige med interesse for og viden om informationsteknologi.

 

Et udkast til design og opbygning af web-portalen til illustration af projektets ide kan ses på

 

http://www.swr.dk/LF-LINKS

 

Forslaget vil kunne igangsættes uden større etableringsomkostninger og løbende udbygges såfremt ideen viser sig bæredygtig.

Baggrunden for forslaget

 

Eksisterende links til Lolland-Falster regionen på Internettet

Efter vor ankomst til Lolland-Falster for seks måneder siden, har vor søgen på Internettet efter oplysninger om området gradvist demonstreret, at regionens forsøg på markedsføring af området i meget høj grad er fuldstændig ukoordineret; med officielle, halvofficielle og helt private web-sites i en skønsom blanding uden synlig overordnet koordinering af indsatsen.

 

Beskrivelser af trestjernede turistattraktioner er gemt bag kryptiske links, mens mange af de officielle by-portaler tilsyneladende er frembragt af uprofessionelle web-designere, med forkærlighed for useriøse gimmicks, som tiden er løbet fra. Et meget stort antal attraktioner er overhovedet ikke beskrevet, hverken af egnens museer eller på private web-sites.

Om søgning på Internettet

I de allerseneste år er Internettet blevet det første og i mange tilfælde det eneste sted mange, især yngre mennesker, leder efter informationer. Ofte er tålmodigheden ikke stor: Finder man ikke med det samme, hvad man leder efter, opgives ikke sjældent videre søgen. Dette fænomen ses ikke kun i Danmark, men i lige så høj grad i de lande, hvorfra regionen henter sine turister.

 

På de fleste søgemaskiner bestemmer søgemaskinen selv, i hvilken rækkefølge resultaterne vises på skærmen, samt hvor mange af resultaterne, der medtages som svar på søgningen. Det betyder, at en web-side, med netop de informationer man leder efter måske findes på side 117 i resultatlisten og måske endda ikke, ud fra den korte tekst, der ledsager linket, registreres som et relevant svar på søgningen. Mange web-sider har sparsomme og en del slet ingen forklarende tekst i listen over søgeresultater.

 

Ønsker man at formidle bestemte oplysninger, er det derfor ikke tilstrækkeligt at lave et "flot" web-site, der indeholder oplysningerne og så tro, at sagen er klaret med det. Antallet af "konkurrerende" web-sites vil i mange tilfælde "fortynde" ens egen indsats. Det er således ikke tilstrækkeligt, at investere sine ressourcer i udformningen af selve web-sitet. Det er tillige nødvendigt, at se formidlingsopgaven i en større sammenhæng. I det følgende er nogle af de forhold, der er af betydning, når man, som beskrevet i dette projekt, ønsker at markedsføre en region som Lolland Falster på Internettet.

Hvordan præsenteres Lolland-Falster på Internettet i dag ?

 

Google søgning efter oplysninger om Lolland-Falster

En søgning efter "lolland" på Internettet med søgemaskinen Google returnerer ca. 552.000 hits.  En søgning efter ordet "falster" resulterer i ca. 625.000 hits, mens søgning efter "lolland-falster" returnerer ca. 243.000 hits. Søgningen blev foretaget 29 december, 2004. Se de første 40 hits ved den sidste søgning under afsnittet ”supplerende materiale” sidst i projektbeskrivelsen.

Vurdering af søgeresultaters værdi

Der ligger således en ganske betragtelig mængde information om regionen på Internettet - officielle og private sider i et ukendt forhold. På denne baggrund melder en række, meget relevante spørgsmål sig:

 

 • Hvem har lagt web-siderne på Internettet ?
 • Hvad indeholder disse web-sider ?
 • Hvornår er oplysningerne offentliggjort ?
 • Er oplysningerne korrekte/stadig korrekte ?
 • Hvem kontrollerer om oplysningerne er troværdige ?
 • Hvem vedligeholder oplysningerne ?
 • Hvordan anvendes oplysningerne ?
 • Hvem anvender oplysningerne og til hvad ?
 • Hvordan finder man oplysninger om et specielt emne ?
 • Kan man overhovedet finde oplysninger om et bestemte emne ?
 • Er der oplysninger, som er specielt vigtige for markedsføring af regionen ?
 • Hvordan sikrer man sig, at vigtige oplysninger bliver set ?
 • Er det de ønskede oplysninger om regionen, der ligger på Internettet ?
 • Bliver oplysningerne præsenteret i den rigtige rækkefølge ?

 

Læseren kan selv fortsætte spørgelegen...

Prøv selv...

Prøv for eksempel at lede efter oplysninger om områdets geologi, om hvilke kirker på Lolland, der har interessante kalkmalerier, om hvordan går det med havørnene ved Maribo, hvornår  oldtidsminderne i Frejlev skov og Halskov Vænge er bygget og af hvem. For blot at nævne nogle få eksempler.

 

For et yderområde som Lolland-Falster, som er meget afhængig af tilflytning, i dag og på længere sigt, både af erhvervsvirksomheder og af private, er det af afgørende betydning at præsentere området på en måde, der virker inspirerende og tiltrækkende på potentielle "nybyggere". Og en effektiv metode er formentlig ikke at overlade det til konstruktører af internetsøgemaskiner og ukendte forfattere af web-sider at levere og præsentere oplysningerne om regionen.

Om opbygning af hjemmesider - almindelige faldgruber

De fleste seriøse web-konstruktører i dag har trådt deres børnesko og inddrager moderne informationsteknologi og viden under designet af web-sider. På trods heraf ser man stadig rulletekster, billeder der flimrer på skærmen, flash sekvenser uden indhold etc. Søger man information virker sådanne gimmicks forstyrrende og distraherende og medfører i mange tilfælde at brugeren opgiver og går videre til det næste link.

 

Prøv for eksempel at se hvorledes elegant en organisation som DSB på www.dsb.dk, håndterer sin kundeinformation: klart, uden forstyrrende elementer selvom det er meget omfattende information, det her drejer sig om. De har tydeligvis overvejet deres informationshåndtering omhyggeligt.

 

For bedre at forstå  baggrunden for dette projekt prøv dernæst at finde historiske oplysninger om et de største godser på Lolland: Ålholm gods. Det er næsten umuligt. Man finder ret hurtigt ud af, at der er et bilmuseum på godset, men godsets historie og ejerforhold fortaber sig i det uvisse. Der er andre kilder til oplysninger om Ålholm: prøv selv at finde dem...

 

Et andet afskrækkende eksempel på regionens behandling af historiske informationer findes på Næsgårds hjemmeside på www.naesgaard.dk. Brugeren lokkes her til at downloade og installere flash (plug-in til internet browsere) for at se en præsentation af agerbrugsskolens undervisningsplaner. Designet er tydeligvis opbygget af dygtige flash programmører, hvorimod deres informationsteknologiske overvejelser lader meget tilbage at ønske. Det skal bemærkes, at undervisningsinstitutionen CEUS (som blandt andet underviser i IT) er medejer af Næsgaard agerbrugsskole - ikke nogen god reklame for CEUS undervisning i informationsteknologi. Havde denne hjemmeside tilhørt en lokal gokart klub havde sagen stillet sig anderledes...

 

Et lignende eksempel vedrører det nye kulturcenter ved Fuglsang gods. Indholdet på hjemmesiden er ganske vist seriøst, men præsentationen og web-design er primitivt og indeholder de fleste af de fejl, der kan begås med hensyn til informationsformidling. Jeg ville selv være betænkelig ved at bevillige midler til dette projekt af frygt for, at projektet er af samme ringe kvalitet som web-sitet. Man kan overbevise sig om rigtigheden af min påstand ved at besøge: www.skejten.dk/nyheder.htm

Principperne bag opbygningen af Lolland-Falster Links

 

Hvordan adskiller Lolland-Falster Links sig fra en standard søgning ?

Som formidler af information på Internettet, har man som nævnt kun ringe indflydelse på resultatet af en "simpel" søgning ved hjælp af diverse søgemaskiner.

 

Projektet "Lolland-Falster Links" er et konstruktivt forslag til en overordnet samordning og udvælgelse af den informationsmængde, der i øjeblikket befinder sig spredt på et uoverskueligt antal web-sider. Ved på forhånd at udføre internetsøgningerne og stille udvalgte, kommenterede resultater til rådighed for brugeren, vil man kunne frasortere et meget stort antal uinteressante/ukorrekte/useriøse/skadelige/ web-sider og fokusere på meget færre sider, som til gengæld kunne udvælges på en måde, der var i overensstemmelse med det billede af Lolland-Falster, som man ønsker at vise omverdenen.

 

Der er i projektet lagt vægt på, at både professionelle og engagerede private, herunder en del af regionens mange ledige med adækvate forudsætninger, kan yde bidrag til en samlet beskrivelse af vor region med en seriøs og professionel præsentation af beskrivelserne på Internettet.

Lolland-Falster Links

Som modellen af Lolland-Falster Links er opbygget (se www.swr.dk/LF-LINKS/), kræves kun, at brugeren er i stand til at placere det emne han/hun ønsker at lede efter oplysninger om, i èn af et begrænset antal kategorier (for eksempel herregårde, geologi, kirker, byer, sport, alternativ energi, etc.). Ved denne opbygning er brugeren kun tre klik fra den - validerede - web-side, der behandler det søgte emne. Da de enkelte links til eksisterende web-sider alle er modereret, er et stort antal irrelevante sider allerede sorteret fra af Lolland-Falster Links' redaktion og tilknyttede "eksperter".

 

For at undgå at brugeren spilder tid på at åbne web-sider, der ikke indeholder svar på spørgsmålet, er der tilføjet en kort beskrivelse af den underliggende web-side på Lolland-Falster Links. Denne beskrivelse vises når cursoren holdes over linket. Man behøver altså ikke åbne linket, hvis beskrivelsen antyder, at det ikke er umagen værd.

et eksempel:

Søger man historiske oplysninger om Knuthenborg gods, er der ingen grund til at klikke på www.knuthenborg.dk, da man her blot får åbningstider og priser for adgang til safariparken.

 

Hvilke keywords (emner) der skal vælges kan og bør diskuteres meget indgående. Disse keywords udgør den egentlige indgang til et emneområde, hvorfor det er kritisk vigtigt, at keyword-listen  indeholder logiske/dækkende emnebetegnelser. Se nedenfor for videre diskussion.

 

Det er formentlig kun muligt ved en dynamisk justering, at opbygge en dækkende liste af keywords. Det er samtidig vigtigt, at listens omfang ikke overstiger, hvad, der kan vises på en enkelt 1024 x 768 pixels web-side, således at brugeren uden at skulle navigere hverken op/ned eller sideværts i sin browser kan se alle keywords.

Engelsk og tysk version

Det vil være nødvendigt – og forholdsvis problemfrit - at udfærdige oversættelser til engelsk og tysk af Lolland-Falster Links. Et mere alvorligt problem ved dette koncept er, at de bagvedliggende web-portaler og web-sider i mange, formentlig de fleste, tilfælde vil være på dansk og dermed af begrænset værdi for markedsføring af regionen internationalt.

 

Som Lolland-Falster Links konceptet er udformet, vil den eneste løsning være, at tilbyde oversættelses- og korrekturassistance til bidragydere, der ikke selv er i stand til at forestå oversættelse til engelsk og tysk. Udvælgelse af hvilke underliggende web-sider, der bør oversættes vil bero på en individuel vurdering.

 

En oplagt mulighed for at løse i hvert fald en del af sprogproblemet ville være at inddrage studerende på undervisningsinstitutioner som oversættere og korrekturlæsere af tekster på udvalgte web-sider. Det ville give sprogstuderende en god mulighed for at beskæftige sig med opgaver, der har direkte erhvervsmæssig relevans.

Bidragsydere til projektet

Regionale institutioner vil kunne fungere som faglige bidragydere til Lolland – Falster Links, herunder regionens museer, biblioteker, erhvervscentre, turistorganisationer, kommuner, amt, interesserede private, undervisningsinstitutioner (CEUS, VUC, handelsskoler, etc.), foreninger (natur, geologi, ornitologi, etc.), erhvervsvirksomheder, turistindustrien.

 

Fordelen her er, at det faglige arbejde i mange tilfælde allerede udføres som led i institutionernes daglige drift og at det kun ville kræve en mindre indsats at deltage i Lolland – Falster Links projektet som faglige konsulenter, det vil sige uden at deltage aktivt i selve driften af projektet.

Projektets potentielle kunder

En lang række persongrupper vil kunne anvende Lolland-Falster Links dels til præsentation af regionen overfor kunder, turister, brugergrupper, mv. dels til skaffe sig selv at overblik over regionens forskellige natur-, erhvervs-, underholdningsmæssige attraktioner:

 

 • Regionens borgere
 • Potentielle tilflyttere
 • Danske og udenlandske turister
 • Regionalt erhvervsliv
 • Turistforeninger
 • Kulturinstitutioner
 • Biblioteker
 • Museer og samlinger
 • Underholdningsvirksomheder
 • Ejendomsmæglere
 • Aviser, lokal radio og TV

Lolland-Falster Links mockup

 

Hovedside og emnesider

Om modellen (en såkaldt mockup) til illustration af Lolland-Falster Links på

http://www.swr.dk/LF-LINKS skal der ikke bruges mange ord her. Gå til web-sitet og se modellen i virkeligheden. Det er vigtigt kun at betragte modellen som en demonstration af selve det grundlæggende princip.

 

Hovedsiden indeholder til venstre en beskrivelse af princippet bag opbygningen. De to containere til højre indeholder en række keywords/emner (diskuteret nærmere nedenfor), som refererer til underliggende web-sider med samlinger af udvalgte, verificerede og kommenterede links til eksisterende web-sider.


Emnesiderne indeholder til venstre dels et dynamisk felt øverst, der viser kommentarer til det link, der befinder sig under cursoren i rammen til højre, dels en kort overordnet beskrivelse af emnesiden nederst i rammen.

 

Emnesider, der indeholder informationer er markeret med et rødt checkmærke. Se for eksempel Geologi og : Slotte og Herregårde. Emnet Geologi er endnu ikke særlig fyldestgørende repræsenteret, mens emnet Slotte og Herregårde, takket være Christian Lorentzens fortræffelige beskrivelser på de to første links:

 

Lolland:             www.geocities.com/christian_19222000/

Falster:             home19.inet.tele.dk/historie/

 

er – fraset webhostens forstyrrende dropdown menu på siderne om Lollands herregårde - mere dækkende.

 

Disse sider er faktisk det eneste sted, som jeg har været i stand til at finde på Internettet, som indeholder en samlet præsentation af disse tre-stjernede turistattraktionr. Hverken turistorganisationer, kommuner eller museer anser tilsyneladende regionens slotte og herregårde for værdige til en seriøs beskrivelse – utroligt!!!!

 

For at vise muligheden for at tilføje yderligere information til emnesider, har jeg lagt nogle få private digitale fotos af diverse seværdigheder under sekundære links mærket: ’(foto)’, på begge emnesiderne.

Keyword liste (overordnede emner)

Keyword-listen (overordnede emner) på hovedsiden er under stadig tilpasning og indeholder i øjeblikket nedenstående liste:

 

arkæologi

historie

lokal historie

herregårde

kirker

landskabet

landbrug

skovene

dyreliv

fugleliv

blomster

træer

spisesvampe

byerne

offentlig transport

shopping

kræmmermarkeder

seværdigheder

museer

kulturarrangementer

forlystelsesparker

badeland

zoologiske haver

botaniske haver

åbne haver

højskoler

industri

alternativ energi

havne

færger

bademuligheder

windsurfing

sejlsport

havfiskeri

lystfiskeri

sport

golf

minigolf

ridning

skateboarding

klatring

cykelture

vandreture

bilture

restauranter

campingpladser

weekend hytter

værelseudlejning

sommerhusudlejning

cykeludlejning

hospitaler

lægevagt

tandlægevagt

autohjælp

cykelreparation

bilværksteder

 

Der kan siges meget om dette udvalg af emner afhængigt af hvilket standpunkt listen betragtes udfra. Den endelige liste bør udformes med megen eftertænksomhed. Da den fungerer som den primære (og eneste) indgang til de underliggende emnesider vil emner, der ikke forbindes med det korrekte keyword ikke registreres af brugeren. Den her viste liste indeholder en stor del keywords, som bør findes på den endelige liste. Andre som for eksempel spisesvampe og klatring,  er mere tvivlsomme. Det er vigtigt, at listen ikke er større end hvad, der kan rummes på en enkelt web-side, således at alle muligheder kan overses uden navigering i browseren.


Vedligeholdelse af portalen

Det er af afgørende betydning, at oplysningerne på Lolland-Falster Links i form af links til eksisterende web-sider er korrekte og faktisk refererer til aktive web-sites. Er det ikke tilfældet, vil tid og midler investeret i opbygningen af web-portalen på meget kort tid være anvendt forgæves.

 

Verificering af om links stadig er aktive kan foretages ved hjælp af passende software og udgør ikke noget større problem.

 

Mere arbejdskrævende er det at sikre, at et givet link stadig peger på et web-site, som aktivt vedligeholdes eller er af en sådan karakter, at oplysningerne har lang levetid (e.g. et web-site, der beskriver betydningsfulde kalkmalerier i regionens kirker bliver næppe forældet, mens et site, der annoncerer Lolland rundt på cykel 2005, har en mere begrænset levetid). Til løsning af dette problem kunne man for eksempel foreslå:

 

 • at alle links ved optagelsen af kuratoren (i.e., Lolland-Falsters Links redaktion) forsynes med en klassifikation af linket i en af en række foruddefinerede revisionsklasser: 'måned', 'halvår', 'år', 'permanent', 'overvåges' osv.

 

 • at alle links ved optagelsen af kuratoren forsynes med en revisions dato og en udløbsdato som træder i kraft såfremt linket ikke aktivt fornys af redaktionen.

 

 • at grupper af links udliciteres til "underentreprenører" såsom kompetente private, museer, arkiver, turistforeninger, offentlige kontorer, erhvervsorganisationer, etc. som overtager ansvaret for verifikation og vedligeholdelse af links.

Emner, hvor oplysninger på Internettet mangler

Der vil utvivlsomt vise sig en del emner, hvorom der ikke i dag eksisterer tilgængelige, brugbare oplysninger på Internettet. Jeg har for eksempel ikke været i stand til af finde nogen samlet beskrivelse af Lolland-Falsters mange smukke landsbykirker. Og der er formentlig mange lignende områder, som kun dækkes meget sparsomt – eller slet ikke - af eksisterende web-sider.

 

I sådanne tilfælde kunne oplysninger indhentes fra relevante eksperter (private eller offentlige) og nye web-sider opbygges i samarbejde med Lolland-Falster Links redaktion, der kunne yde professionel assistance ved design og illustration af materialet.

Udlicitering af delopgaver

Projektet har den styrke, at det rummer muligheder for aktiv deltagelse af en lang række personer med forskellige kvalifikationer og baggrund. Man kunne blandt andet forestille sig deltagere blandt medlemmer af følgende grupper...

Ledige

Ledige dagpengemodtagere og bistandsklienter i forskellige former for "aktivering" kunne kombinere deltagelse i projektet med aktiveringen og for eksempel indsamle, katalogisere og kommentere information og/eller opbygge web-sider med indhold, der ikke i dag er tilgængeligt på Internettet.

 

Særlig yngre personer har i mange tilfælde en betydelig erfaring med pc arbejde og søgning på Internettet. Ved at inddrage unge med passende IT forudsætninger, kunne man hermed måske overflødiggøre diverse kurser og udsigtsløse jobtilbud for ledige (ofte med intetsigende indhold) og i stedet anvende deres arbejdskraft til gavn for regionen - og dermed for den ledige selv.

Regionens museer

Disse institutioner er formentlig allerede nu beskæftiget med indsamling og offentliggørelse af materiale fra regionens mange historiske arkiver. Oplysninger, leveret af fagfolk, kunne levere vægtige bidrag til en samlet beskrivelse af området. Som nævnt ovenfor kunne museumseksperter samtidig fungere som fagkonsulenter ved evaluering af oplysninger indsamlet af diverse ikke-fagfolk.

Private foreninger

Mange private foreninger (historie, arkæologi, geologi, ornitologi etc.) kunne indsamle, bearbejde og validere links før optagelse af linket på Lolland-Falster Links, samt etablere og vedligeholde kontakt til fagfolk på universiteter og andre højere læreanstalter, nationalt og internationalt.

Private personer

Private personer med interesse for specielle sider af egnens historie (Christian Lorentzens web-sider om områdets slotte og herregårde er et godt eksempel), natur-, fritids-, sports- og erhvervsliv kunne levere og kontrollere oplysninger indenfor deres ekspertiseområde. Kommunikationsrådgiver Jørgen Linds nyligt udgivne bog, ”Det Frugtbare Land” (ref.: Jørgen Lind. 2004. Det frugtbare land. Lolland-Falster skildret i grafiske billeder og landkort før 1900, Forlaget Jørgen Lind, p1 – 255) om Lolland-Falsters historie belyst ved billeder og kort, er et udmærket eksempel på de faglige ressourcer og engagement, der kan findes blandt private personer.

Undervisningsinstitutioner

En række opgaver med relation til opbygningen af selve web-sitet (opbygning af den bagvedliggende database for eksempel samt udarbejdelse og test af et funktionelt brugerinterface) kunne udføres som studenterprojekter på områdets IT uddannelsessteder under vejledning af faglærere, af områdets private erhvervsvirksomheder inden for informationsteknologi og web-design samt af de eksisterende officielle informationsafdelinger i amt og kommuner.

 

Det er ganske klart, at dette vil kræve samarbejde på tværs af en lang række fag-, erhvervs-, person- og politiske interesser i Lolland-Falster området. Min personlige erfaring fra mange års beskæftigelse som forsker i det private erhvervsliv, er imidlertid, at man her er ganske klar over, at uden helhjertet samarbejde på tværs af faggrænser, er løsning af store og vanskelige opgaver sjældent mulig. Den samme erkendelse og beredvillighed til et meget bredt samarbejde kunne vel etableres her baseret på en fælles interesse for Lolland-Falster regionens fremtid. Se dog kommentarer under ”Vanskeligheder” nedenfor.

Nødvendige ressourcer for portalens opbygning

Nedenfor er beskrevet de forventede ressourcer, der vil være nødvendige for at opbygge og drive Lolland-Falster Links i de første 2 år.

Computer hard- og software

Det nødvendige pc udstyr til start af projektet omfatter 3 stk pc (dual-screen), en bærbar pc, farveprinter, scanner, digitalkamera, samt en server. Det vil ikke være nødvendigt at investere i mere avanceret computerudstyr i startperionen. Løst anslået vil disse udgifter være af nedenstående størrelsesorden:

 

3 stk pc(incl. ekstra grafikkort)

1 stk server

6 stk 17" fladskærme

bærbar pc

diverse netværk tilbehør

backupudstyr (tape)

ups (strømforsyning)

farveprinter

digitalkamera

flatbed scanner

25.000

12.000

18.000

10.000

2.000

6.000

4.000

5.000

5.000

5.000

 

Nødvendigt software omfatter egnet html editor (e.g. FrontPage), billedredigeringssoftware (Adobe Photoshop for eksempel), Officepakken (2003 for eksempel), passende database (MySQL er gratis og kører under Windows), diverse andre programpakker. Meget løseligt anslået vil den nødvendige software beløbe sig til omkring kr. 50.000.-.

Eksisterende computerudstyr

Det kan tilføjes, at forslagsstilleren selv råder over en del hard-, og software, der vil kunne anvendes i opstartsperioden. Det vil derfor være muligt, at starte projektet med meget kort varsel. Arbejdet, der udføres i denne indledende periode (indsamling og bearbejdning af information fra Internettet samt etablering af kontakter med interesserede parter) vil uden problemer senere kunne integreres i den endelige web-løsning.

Personalebehov - kvalifikationer

En realisering af projektet Lolland-Falster Links vil kræve en lille permanent stab til koordinering af projektet. Blandt denne stab bør findes en kompetent web-programmør/IT kyndig samt, måske vigtigst, en projektleder, der udover de nødvendige faglige kvalifikationer besidder tilstrækkelig dynamik og engagement til at drive projektet frem dels ved egen indsats, dels ved at inspirere, engagere og motivere personer med meget forskellig baggrund (fra ufaglærte ledige og bistandsklienter til højt kvalificerede akademikere).

”Driver” - projektleder

Med min mangeårige erfaring som projektleder ved grundvidenskabelige forskningsprojekter, ved opfindelse, udvikling og industriel tilpasning og markedsføring af laboratorieudstyr, ved større softwareudviklingsprojekter, samt ved udformning af forretningsplaner for blandt andet ethanolproduktion, har det uden undtagelse vist sig, at uden en "driver" til at bevæge projektet frem, kan man spare sine penge og anstrengelser. Det har ikke sjældent vist sig, at lovende projekter, med højt kvalificerede deltagere uden en dedikeret  "driver", eller med en leder uden det nødvendige engagement og dynamik langsomt sygner hen og ikke fører til det ønskede resultat.

 

Disse egenskaber er ikke i samme grad nødvendige for det øvrige personale. De nødvendige faglige kvalifikationer vil hurtigt kunne erhverves ved en kort oplæring for motiverede personer. Jeg taler igen her udfra personlige erfaringer med mange forskellige medarbejdere med lige så mange forskellige forudsætninger: Er personen motiveret, får ansvar for sit arbejde og den nødvendige støtte/vejledning/oplæring, vil langt de fleste personer påtage sig ansvar for de stillede opgaver og udføre dem tilfredsstillende.

Personale for grafisk design

På længere sigt vil projektet formentlig behøve en grafisk designer, en fotograf og en tegner primært til at udarbejde web-sider om emner, der ikke er dækket af eksisterende information på Internettet.

Personale for oversættelse af tekst til engelsk og tysk

En forudsætning for Lolland-Falster Links’s funktion i markedsføring af regionen internationalt er selvfølgelig at der udarbejdes udgaver på et eller flere hovedsprog. Oversættelse til engelsk vil forslagsstilleren selv kunne udføre, mens den tyske version vil kræve ekstern assistance.

 

Det er usikkert om en fransk version vil have tilstrækkeligt publikum til at retfærdiggøre en oversættelse.

Øvrige udgifter

Dertil kommer udgifter til lokale, inventar, telefon, fax, leje af webhotel, adsl forbindelser etc.. Hvad dette medfører af udgifter afhænger i nogen grad af, om der kan findes eksisterende lokaler med nødvendige hjælpemidler eller om kontorfaciliteter skal nyindrettes.

Økonomi

Det vil være nødvendigt at etablere en ansvarlig økonomifunktion i forbindelse med projektet. Dette kunne være en selvstændig funktion indenfor projektets ledelse eller kunne udliciteres til en offentlig eller privat virksomhed. For at reducere startomkostningerne vil den sidste løsning formentlig være mest hensigtsmæssig.

 

Under økonomistyringen vil også udover almindelig bogføring sortere forhold som løn, ferie, skat, mm. for medarbejdere.

EU midler - Regionalfonden under Mål 2

Regionalfonden blev oprettet i 1975 for at yde finansiel støtte til udviklingsprogrammer for de mest ugunstigt stillede regioner. Dens formål er at bidrage til at mindske de økonomiske og sociale skævheder mellem EU’s regioner ved at støtte projekter, der sigter mod at fremme en bæredygtig udvikling og øge konkurrenceevnen og dermed skabe flere arbejdspladser.

 

Den finansielle støtte fra Regionalfonden anvendes derfor først og fremmest til bistand til små og mellemstore virksomheder, fremme af erhvervsinvesteringer, forbedring af infrastrukturerne og fremme af den lokale udvikling. Midlerne tildeles i overensstemmelse med de prioriterede mål 1 og 2 for strukturfondene (se nærmere om målene nedenfor).

 

Se tillige følgende links:

 

euo.dk/dokumenter/ft/infonoter/samtlige/20000222/

www.ebst.dk/vaekstsam_lollandfalst

www.ebst.dk/Reg_tilbud/0/1/0

 

for en uddybende beskrivelse af Mål 2 indsatsen i Storstrøms Amt. Det skal her fremhæves, at et projekt som beskrevet i Lolland-Falster Links er i fuld overensstemmelse med formålene med den regionale indsats under Mål 2. Se specielt andet afsnit af citatet nedenfor.

Info-note tilgået Folketingets Europaudvalg:

Afhængighed af den primære sektor er dog et udbredt problem, som mål 2-indsatsen skal bidrage til at løse gennem større erhvervsmæssig bredde. Det kan blandt andet gøres ved at udvikle den erhvervsrettede servicesektor, som fylder meget lidt i målområdets erhvervsbillede.

 

Parallelt hermed kan udvikling i mål 2-områderne hjælpes på vej ved en satsning på kultur- og miljøturisme, hvilket der er gode forudsætninger for i kraft af historiske seværdigheder, uspoleret natur og grønt miljø. Det er samtidig vigtigt, at der sker en udvidelse af både turistsæsonen og af det geografiske turistområde.(uddrag, swr)

EU midler - Socialfonden under Mål 3

Der vil endvidere muligvis kunne opnås støtte fra Socialfonden under Mål 3. Se:

 

www.ebst.dk/Reg_tilbud/0/1/0

 

Mål 3 dækker hele landet. Der kan søges støtte til projekter, der mindsker ledigheden, fremmer integrationen af udsatte grupper på arbejdsmarkedet, efteruddanner og udvikler kompetencer hos dem der er i arbejde. Derudover kan der søges støtte til projekter, der afdækker de fremtidige behov for kvalifikationer og kompetencer på arbejdsmarkedet.

Amtsmidler

Selvom dette forslag specifikt vedrører Lolland-Falster regionen, kunne man muligvis opnå økonomisk støtte fra Storstrøms Amt (eller fra den kommende Sjællandsregion).

 

Forslaget er bevidst centreret om Lolland-Falster regionen for dermed at reducere omfanget af samarbejdsproblemer med tilgrænsende kommuner. Det forventes at blive rigeligt besværligt - jævnfør den løbende diskussion omkring kommunesammenlægningerne i regionen - at koordinere samarbejde på tværs af Lolland-Falsters kommuner.

Statsmidler

Der er nogen opmærksomhed på de såkaldte yderområders fremtid i regeringen. Denne opmærksomhed kunne muligvis anvendes som baggrund for en ansøgning om økonomisk støtte til projektet. Eksempelvis har Kulturministeriet vist sig generøs overfor regionens kulturelle aktiviteter. Med lidt velvilje kunne Lolland-Falster Links muligvis betragtes som et kulturelt tiltag.

Sponsorering og potentielle sponsorer

Hvis Lolland-Falster Links lever op til mine forventninger, vil der formentlig være interesse blandt regionens handels-, turist-, erhvervs-, underholdningsvirksomheder for at blive fremhævet på Lolland-Falster links, en interesse, der måske kunne udmønte sig i økonomisk støtte til projektet - mod en rimelig eksponering. Hvilke beløb, der her kan blive tale om, står hen i det uvisse indtil projektet er sat i gang og har fundet sin form.

Indtægtsmuligheder

Da Lolland-Falster Links, hvis projektet realiseres, vil fungere som den overordnede adgang til oplysninger om regionen, vil der formentlig være indtægtsmuligheder i form af banner reklamer på web-portalens startside samt på samtlige underliggende emne-sider.

 

Der ville muligvis også i visse tilfælde kunne opkræves et gebyr for optagelse i Lolland-Falster Links for kommercielle virksomheder og institutioner.

 

Endelig kunne hele "Lolland-Falster Links" konceptet, såfremt det viser sig at fungere efter hensigten, muligvis sælges/liciteres til andre lignende regioner i Danmark og måske endda internationalt.

Cost-Benefit vurdering

En præcis cost-benefit vurdering af Lolland-Falster Links projektet er ikke mulig på indeværende tidspunkt. De konkrete etablerings- og driftsudgifter kan med nogen sikkerhed budgetteres korrekt, mens de afledte økonomiske fordele er vanskelige at vurdere som illustreret i de følgende afsnit.

 

En langtidsledig med passende kvalifikationer knyttet til projektet med den opgave at indsamle oplysninger på Internettet om et selvvalgt/tildelt emne, motiveres herved dels ved selve det målrettede katalogiseringsarbejde, dels ved omgang med andre engagerede medarbejde. Den økonomiske gevinst ved en sådan faglig og menneskelig opkvalificering er vanskelig at prissætte.

 

Aktivering af ledige på dagpenge udgør formentlig en velset kilde til billig arbejdskraft i forskellige kommunale institutioner, hvilket dermed bidrager til udgiftssiden hvis ledige i stedet for beskæftiges i dette projekt. Det er imidlertid en kortsigtet betragtning: Hvis unge mennesker ikke på et tidligt tidspunkt af deres tilværelse kanaliseres ind i et meningsfuldt arbejde, kan det meget vel på længere sigt, vise sig at være en meget dårlig investering, at lade kommunalt arbejde udføre af ledige - selvom det er gratis.

Mulige vanskeligheder

Det er vigtigt, som led i overvejelserne om igangsætning af et projekt som Lolland-Falster Links, at overveje mulige vanskeligheder og forhindringer. Jeg har nedenfor fremdraget en række forhold, som med stor sandsynlighed vil arbejde imod igangsætning af projektet.

Uhensigtsmæssig præsentation af projektet

Det er et indbygget problem ved fremlæggelse af ideer, at forfatteren har et klart overblik over ideens indhold og implikationer, men ikke evner at formidle projektets intentioner på en måde, der opfattes af læseren/tilhøreren på den måde de er tænkt.

 

Skulle læseren af dette forslag sidde tilbage med for mange spørgsmålstegn efter læsning af projektbeskrivelsen, håber jeg, at man vil kontakte mig for yderligere oplysninger om Lolland-Falster Links.

Tværfagligt samarbejde

Tværfaglige projekter er af mange grunde besværlige og vanskelige. Daglige rutiner, vanetænkning, skræk for at miste personlig status ved nye tiltag, fastlåste opfattelser af hvordan tingene plejer at blive gjort, angst for konkurrence, etc. stiller sig ofte i vejen for en åben og fordomsfri vurdering af nye tiltag. Dette gælder også stillingtagen til ideen bag Lolland-Falster Links. Information og samtaler er ofte midlet mod denne form for usikkerhed og modstand.

Politiske barrierer og træghed

Selv efter den planlagte kommunesammenlægningsdiskussion er nogenlunde tilendebragt, er der formentlig stadig irrationelle modsætninger mellem regionens kommuner/storkommuner. Det er afgørende nødvendigt for at sikre et tværpolitisk samarbejde med henblik på at virkeliggøre projektet, at alle involverede parter trækker i samme ende af tovet.

 

At overbevise involverede politikere om dette, er ingen ringe opgave. Det hjælper måske at tænke på, at hverken turister, erhvervsliv eller borgere synes at respektere kommunegrænser, men formentlig alle ser Lolland-Falster regionen som et sammenhængende hele, hvor lokal udvikling tillige gavner resten af regionen.

Mangel på visioner og initiativ hos besluttende myndigheder

Det er naturligvis besværligt at sætte nye ting i gang. Mange er fuldt optaget af daglige sysler og har måske ikke energi og overskud til at engagere sig i nye initiativer. Overvindelse af denne forhindring ligger i hænderne på projektets "driver" samt i positiv og åben indstilling hos besluttende myndigheder/organisationer/virksomheder/institutioner.

Traditioner hos potentielle samarbejdspartnere

Mange mennesker, specielt når de er ude over den første ungdom, mener ofte at vide, at netop deres måde, at gøre tingene på er den eneste rigtige. Man behøver blot at kikke på de største officielle web-sites for regionen, for at blive bekræftet i denne antagelse. Det grafiske layout er næsten det samme, uden at dette er begrundet i undersøgelser af, hvordan kunder/brugere opfatter informationsformidlingen.

 

Hvormange regelmæssige brugerundersøgelser er mon foretaget på de officielle og halvofficielle Lolland-Falster web-portaler ?

Frygt for konkurrence hos eksisterende web-redaktører

Der eksisterer en del officielle/kommercielle web-portaler med indhold der vedrører Lolland-Falster, og som vedligeholdes af medarbejdere i faste stillinger. Disse ansatte vil formentlig ikke være entusiastiske ved tanken om en "konkurrent".

 

Lolland-Falster Links er imidlertid ikke tænkt som en erstatning for allerede eksisterende web-portaler, der dækker området, men derimod som et supplement, der sammenkæder eksisterende web-portaler i en overordnet struktur. Opgaven med at overbevise eksisterende web-redaktører om dette bør ikke undervurderes, men forudses ikke at udgøre noget større problem.

Countrylife.dk historien

Der er i regionen et nyligt fortilfælde, som jeg desværre kun kender fra beskrivelsen i Lolland-Falsters Folketidende, 15. december, 2004. Det drejer sig om det kuldsejlede EU støttede undervisningsprojekt, ”countrylife.dk”. Projekt havde til formål, at gøre Maribo museums samling på 50.000 historiske fotografier tilgængelige på Internettet. Ifølge avisartiklen havde countrylife.dk tilsagn om en EU-støtte på ikke mindre end 2,9 millioner kroner, til dette tilsyneladende meget snævre formål.

 

Det kan undre og måske indgyde lidt optimisme med hensyn til finansiering af Lolland-Falster Links, at et sådant projekt med et sigte, der er begrænset til lokalhistoriske informationer, kan tiltrække så betragtelige eksterne midler.

 

Det er værd at bemærke, at EU støtten tilsyneladende udbetales bagud, hvorfor midlertidig finansiering af Lolland-Falster Links projektet er nødvendig indtil en eventuel støtte fra EU kommer til udbetaling.

Om forslagsstilleren

 

Forslagsstillerens curriculum vitae

CV'et findes med aktive hyperlinks på www.swr.dk/index_swr_cv.htm og beskriver i korte træk min baggrund og erfaringer fra mere end 30 år som grundforsker og projektleder i det private erhvervsliv.

 

Personlige data

Fødselsdag
Ægteskabelig status
Børn

Adresse
Telefon

Email adresser

Hjemmesider


18. oktober, 1945
Gift siden 1969 med grafisk designer Nina T. Rasmussen
- Morten Wilken (projektleder,
Steria IT),
- Mette Fairgrieve (bibliotekar, studerende ved
IT-Universitetet)
Skovstræde 22, Flintinge. DK-4891 Toreby L, Danmark
+45 3616 2259, fastnet

+45 6170 2259, mobil
swr@seqtools.dk
swr@swr.dk
www.swr.dk
www.seqtools.dk

Uddannelse

Studentereksamen
Universitetsstudier

Cand. scient.
(master)

Lic. scient.(PhD)
Dr. scient.
(DSc)
1964 Ålborg Katedralskole, matematisk linie
1964 - 1965 Studier ved Københavns Universitet. Matematik, fysik og kemi
1965 - 1973 Københavns Universitet. Biologi med matematik, fysik og kemi. Hovedfag: genetik
1973 - 1974 Københavns Universitet. Genetik
1981 Københavns Universitet. Genetik

Beskæftigelse

Ufaglært arbejder
Studenterinstruktør
Senior scientistPrincipal scientist1964 - 1967 Ålborg Portland A/S. Periodevis ansættelse.
1969 - 1973 Købehavns Universitet, Genetisk Institut.
1973 - 2002
Carlsberg Laboratorium.
- Fysiologisk Afdeling.
- Gærgenetisk Afdeling.
- Carlsberg Forskningscenters Biosektor.
2002 - 2004
H. Lundbeck A/S med ansvar for bioinformatik.

Undervisning / Formidling

Kursusundervisning
Supervision

Undervisning

Foredrag

Populærvidenskab
Redaktionelt arbejde


Planlægning af danske og internationale laboratoriekurser ved Københavns Universitet, og European Molecular Biology Organisation (EMBO).
Kursusundervisning ved Kgl Veterinær- og Landbohøjskole, Forskningscenter Flakkebjerg, Århus Universitet mf.
Vejledning af speciale- og PhD studerende ved Carlsberg Laboratorium og Københavns Universitet.
Undervisning af 3g studerende (afsluttende opgave), studerende ved laboranthøjskolen og folkeskolens 9. klasse praktik.
Inviteret taler ved et stort antal danske og internationale kongresser, symposier og møder.
Populærvidenskabelige foredrag i en række forskellige sammenhænge.
Teknisk redaktør af Carlsberg Research Communications.
Redaktør af en række specielle publikationer, blandt andet med ansvar for indhold, layout og kommunikation med trykkeri.

Konsulentarbejde

Sekvensanalyse

Konsulent i bioinformatik ved laboratorier i Danmark, Frankrig, England, Tyskland, Østrig, Australien og USA.

Censurering

 


1993 - 2002 Censor ved Københavns Universitet. Førstedelskursus i genetik samt hovedfagseksaminer ved Københavns Universitet og Laboranthøjskolen.  

 

Patenter

Ultrostainer

Opfundet og deltaget i udvikling og markedsføring af "An automatic apparatus for double staining of ultra thin sections for electeron microscopy". Apparatet markedsført af LKB/Pharmacia og er patenteret i Sverige, USA, Tyskland, Frankrig, Østrig og Japan.

Forretningsplan

Bioethanol

Sammen med fire medarbejdere fra Carlsberg Laboratorium og konsulentfirmaet McKinsey & Company udarbejdet forretningsplan for produktion af bioethanol til motorbrændstof ved hjælp af genmodificerede gærstammer.

Softwareudvikling

Kvantitativ EM analyse
 
Sekvensanalyse


Sekvensanalyse 


1980 - 1987 Programpakke til analyse af 3D rekonstructioner af meiotiske kromosomer baseret på elektronmikrografier.
1995 - 2002 Softwarepakken,
DNATools, til håndtering og analyse af nucleotid- og proteinsekvenser med ca. 40.000 besøg på hjemmesiden i perioden 1998 til 2002 og ca. 600 registrerede brugere.
2002 - 2004 Softwarepakken,
SEQtools, til håndtering og analyse af nucleotid- og proteinsekvenser. Ca. 4.000 downloads siden 2002 og ca. 700 registrerede brugere verden over.

IT kvalifikationer

Undervisning

Datasikkerhed
SoftwarekendskabInternetIT ansvarlig for Fysiologisk afdeling, Carlsberg Laboratorium, herunder undervisning af medarbejdere og studenter samt indkøb og vedligeholdelse af PC udstyr.
Software support for medarbejdere, Dept. Molecular Genetics, H. Lundbeck A/S.
Medlem af De Forenede Bryggeriers datasikkerhedsudvalg i flere år.
Indgående kendskab til en lang række softwareprodukter, blandt andet Word, Excel, Frontpage, Powerpoint, Visual Basic, Adobe Photoshop, Goldwave, Rosoft, Lasergene, Genedoc, Emboss, VectorNTI, Symantics produkter, ZoneAlarm, Windows OS.
Rutineret bruger af internetfaciliteter, herunder datasøgning og analyse på en lang række dedikerede udenlandske servere (eg NCBI Entrez).Socialt arbejde

AflastningsfamilieSkolebestyrelse

1996 - 2001 Formidlet døgnophold for socialt vanskeligt stillet pige, Socialcenteret Blågård, København N under Aflastningsfamilieordningen.
1985 - 1989 Medlem af bestyrelse for
Frederik Barfods Skole. Var blandt initiativtager til indførelse af EDB i undervisningen.

Værnepligt

Civilforsvarstjeneste


1975 - 1975 Otte måneders værnepligt ved Hillerød CF-kasserne. Udvidet førstehjælpskursus samt certifikat som røgdykker.

Private interesser

Musik
Have

Håndværk

Passioneret samler af amerikansk jazz og blues musik.
Førstepris i
Bo Bedre konkurrence om landets smukkeste haver, august 2001, p50
Bygningsrestaurering. Istandsat et af de ældste bevarede huse i Valby, København.

Publikationer

 


92 publikationer siden 1973 i internationale tidsskrifter og bøger, se publikationsliste.  

 

 

 

Milestones

Følgende milestones kan opstilles som relevante for projektets opbygningsfase og tidlige udvikling i de første to år:

 

0 - 6 måneder

Organisering af styregruppe, 3 personer (projektleder, IT medarbejder, 1-2 ledig(e) i aktivering). Opbygning af struktur for web-portal (database, bruger interface, html kodning, java-scripts). Samtidig start af indsamling af data fra Internettet for de mest tilgængelige emner. Etablering af kontakter med mulige informationsleverandører (museer, samlinger, biblioteker, turistforeninger etc.). Første aftaler med udlicitering af  opgaver/specialemner til "eksperter". Efter 6 måneder vil det være muligt, at præsentere et færdigt, fungerende koncept, med fungerende (men næppe komplette) emne sub-sider

6 - 12 måneder

Afhængigt af forløbet de første 6 måneder tilknyttes yderligere 2-4 ledige i aktivering til informationssøgning og validering. Arbejdet indledt i måned 0-6 fortsættes med henblik på at dække mindst halvdelen - til 2/3 af de valgte key-words med et dækkende antal links til seriøse web-sider. Der udarbejdes retningslinier - og nødvendigt software - for løbende verifikation af alle links på Lolland-Falster Links.

12 - 18 måneder

Emnegrupper, hvor der ikke findes eksisterende information af tilstrækkelig kvalitet på Internettet, identificeres og det undersøges om udlicitering er mulig for de novo opbygning af web-sider for at dække huller i beskrivelsen af Lolland-Falster.

18 - 24 måneder

På dette tidspunkt forventes det, at Lolland-Falster Links er færdigudbygget med professional bemanding, kontakter til relevante støtte grupper på plads og en økonomi, der gør projektet om ikke selvfinansieret så dog kun i begrænset omfang af hængigt af eksterne midler. Hvorledes projektet kan udvikles over en længere periode, er det for tidligt at gætte på på indeværende tidspunkt.

Sammendrag

 

Formål

Lolland-Falster Links projektet som beskrevet ovenfor har tre konkrete formål:

 

 • At markedsføre Lolland-Falster regionen ved at anvende udvalgt information på Internettet. 
 • At sikre at der på Internettet findes seriøs information om regionens vigtigste attraktioner.
 • At udgøre et meningsfuldt beskæftigelsestilbud for interesserede yngre ledige i regionen.

 

Fordele

Projektet har flere fordele sammenlignet med eksisterende tiltag:

 

 • Er økonomisk overkommeligt.
 • Kan erstatter kurser og irrelevant aktivering for interesserede ledige.
 • Kan igangsættes med kort forberedelse.
 • Vil forbedre markedsføringen af regionen.
 • Vil have bred folkelig opbakning i regionen.

Forhindringer

Projektet vil med stor sikkerhed støde på en række forhindringer:

 

 • Mangel på helhjertet tværkommunalt politisk samarbejde.
 • Modstand hos eksisterende udbydere af kurser og beskæftigelsestilbud for ledige.
 • Forhold afledt af kommunesammenlægning og dannelse af stor-regioner.

Afsluttende bemærkninger

Dette forslag er udarbejdet i løbet af december 2004 og januar 2005 på baggrund af min nuværende viden om forholdene på Lolland-Falster. Der er sandsynligvis vigtige aspekter, der er overset, men det er mit håb, at præsentationen af projektet alligevel kan forstås og værdsættes af læseren.

Hvem vil modtage oplysninger om forslaget...

Projektforslaget til Lolland-Falster Links er foreløbig planlagt udsendt til en række personer, institutioner, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer og medier – samt andre der, kunne være interesserede i at styrke markedsføringen af Lolland-Falster regionen.

Hvis man vil vide mere om projektet...

Har ovenstående beskrivelse af projektet Lolland-Falster Links vakt Deres interesse, kan yderligere oplysninger fås ved henvendelse til mig, ligesom De er velkommen til at kontakte mig på swr@seqtools.dk hvis De ønsker en mere detaljeret mundtlig gennemgang af projektet og de tanker, der ligger bag, gerne i større eller mindre forsamlinger.

Hvor er / bliver forslaget offentliggjort ?

Denne projektbeskrivelse kan ses med aktive hyperlinks på http://www.swr.dk/LF-LINKS

 

 

Flintinge, januar 2005

 

dr. scient. Søren W. Rasmussen

Skovstræde 22, 4891 Toreby L.

 

tlf.:                   3616 2259

fax.:                  3616 2259

mail:                 swr@seqtools.dk

homepage:        www.swr.dk

 

Efterskrift, august 2005

Ovenstående beskrivelse blev skrevet og præsenteret for en række personer og institutioner på Lolland og Falster i foråret 2005, desværre uden nogen nævneværdig positiv reaktion. Frem for at opgive projektet, besluttede jeg, at forsætte opbygningen af web-sitet og af den nødvendige software til administration af de mange links, der blev indsamlet ved forskellige venner og bekendtes hjælp.

I dag består Lolland-Falster Links af knapt 2.000 annoterede links og repræsenterer dermed det mest komplette indeks til Lolland og Falsters attraktioner. Det er mit håb, at dette register kan medvirke til en bedre markedsføring af regionen samt - ikke mindst - være til gavn og glæde for regionens beboere. Døm selv ved at besøge:

www.swr.dk/LF-LINKS

Supplerende materiale


Resultatliste for Internetsøgning efter - Lolland Falster - med Google søgemaskinen

De 40 første hits efter en internetsøgning med søgeteksten: lolland falster. Søgningen blev foretaget den 8. januar, 2005 med søgemaskinen Google. Hvis html udgaven af projektbeskrivelsen anvendes, er nedenstående links funktionelle. Man kan her selv undersøge om man mener at disse links/oplysninger udgør en dækkende beskrivelse af Lolland Falster med henblik på national og international markedsføring af regionen.

Bemærk i øvrigt hvor mange af disse links, der ikke længere fungerer, efter søgningen i januar 2005.

 

Destination Lolland-Falster

Lolland-Falster.dk

Folketidende Netavis / forside

Relevant information om Lolland-Falster for fastboende ...

Erhvervsråd Lolland-Falster

Team Lolland Falster

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

Lolland-Falsters Stiftsmuseum

LOLLAND - FALSTER . nu

Lolland-Falster Svæveflyveklub

Lolland-Falster Cykle Klub

Advodan Lolland Falster

Visiteastdenmark.com

Biler på Lolland-Falster

Her vil i løbet af januar 2005 komme en ny og forbedret ...

Sommerhuse Lolland-Falster: Find et sommerhus i Lolland-Falster

Kryb på Lolland-Falster & Sydsjælland

Sjælland, Møn og Lolland-Falster – Visiteastdenmark.com

Dansk Musiker Forbund

Militære efterretninger fra Lolland, Falster og Møn 1941-45.

Lolland Falster Net

CAD Lolland-Falster

Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster

DMI - Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster

Sommerhus Lolland, Falster og Møn - Sommerhuse til leje hér >>

LOLLAND - FALSTER . nu

Lolland-Falster

lystfiskeri paa lolland-falster

Region Lolland-Falster

Lolland/Falster

Extra-Posten

Rejsebøger Danmark - Turen går til Sjælland, Møn & Lolland ...

Erhvervsråd Lolland-Falster

Bryggerier på Lolland Falster og Møn

UU Lolland-Falster

FORBUNDET "POLONIA" - LOLLAND/FALSTER

Attraktioner - Lolland, Falster og Møn

Lolland-Falster - Visiteastdenmark.com

 

Resultatliste for Internetsøgning efter - Lolland Herregårde - med Google søgemaskinen

De 40 første hits efter en internetsøgning med søgeteksten: lolland herregårde. Søgningen blev foretaget den 8. januar, 2005 med søgemaskinen Google. Hvis html udgaven af projektbeskrivelsen anvendes, er nedenstående links funktionelle. Man kan her selv undersøge om man mener at disse links/oplysninger udgør en dækkende beskrivelse af Lollands 28 herregårde med henblik på national og international markedsføring af regionen.

 

herregaarde.index.html

Lolland-Falster

Yahoo! Regionalt>Lande>Danmark>Amter>Storstrøms Amt>Øer>Lolland ...

Sommerhuse - feriehuse - Danmark - Sjælland m/øer - Lolland ...

Dansk topografi, Lolland - Falster - Møen

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

Danmarks Slotte & Herregårde

Jubii Indeks : slotte & herregårde

Kort om Lolland Rundt

Birket Portalen: Slotte & Herregårde

Sommerhus Lolland, Falster og Møn - Sommerhuse til leje hér >>

Slotte og Herregårde - turforslag - Visiteastdenmark.com

Bestil Brochure

Slægtslink databasen

Feriehus-online.dk Samlet oversigt feriehusudlejere - Lolland ...

Sommerhuse Odsherred: Find et sommerhus i Odsherred - Lolland ...

Lolland

Sommerhus/feriehus Hyldtofte Østersøbad Lolland: Feriebolig til ...

Jubii Indeks : egnsinformation om lolland-falster

Nykredit center Landbrugsnetværk for godser og herregårde

Danmarks Slotte & Herregårde

Lolland, Falster og Møn, Danmark

DisForum - AneEfterlysning - hvilket gods på Lolland ejer ...

Bert Wiklund Fotograf

Sommerhuse Danmark: Find et sommerhus blandt 5000 i Danmark ...

Go Denmark - Information

Sydsjælland, Møn, Lolland, Falster

Sommerhusudlejning Online - Sommerhuse fra udlejningsbureauer i ...

Turbeskrivelse, Lolland Rundt 2004

[PDF] 21. Sydøstlige Lolland

Erektionspatenter udlånes til Nationalmuseet fra Landsarkivet for ...

Sommerhusudlejning - 5900 sommerhuse i Danmark. Sommerhusudlejning

Vindeholme

lolland-falster.info

[PDF] DANMARK FÆRØERNE ISLAND NORGE SVERIGE FRANKRIG RUSLAND ...

FERIEHUS-GUIDE DANMARK >> Slotte & herregårde

Naturpark Maribosøerne

Sommerhuse Danmark: Find et sommerhus blandt 5000 i Danmark ...

FerieABC