CheckJobnet
Uddrag af essaysamlingen:
  1. Er Inger-Sussi uskyldig?
  2. Ledige kvæles i regler
  3. Inkompetense eller sort uheld
  4. Grundskole for politikere
  5. Spagetti og skumfiduser
  6. Har ledighedsministeren givet op?
  7. Flere overspringshandlinger ??
  8. samt yderligere ca. 74 kritiske kommentarer og konstruktive forslag om ledige og ledighedsministre skrevet i løbet af min egen tid som ledig.
historien om Checkjobnet
Denne hjemmeside blev oprettet som reaktion på beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens (CHF) håndtering af beskæftigelses-situationen i 2008.

Først indførte han krav til ledige om et ugentligt klik på en knap på jobportalen www.jobnet.dk. Manglende klik blev straffet med fratagelse af den lediges dagpenge eller kontanthjælp. Kort efter fulgte endnu et krav. Denne gang om afsendelse af mindst fire jobansøgninger hver uge. Ministeriet gav ingen dokumentation for, at de to krav ville resultere i, at flere ledige blev ansat i faste stillinger. Der blev senere fra forskellig side rejst tvivl om lovligheden af de to krav.

Computerprogrammet Checkjobnet, som automatisk klikkede på knappen og afsendte de fire ugentlige jobansøgninger, blev skrevet og publiceret for at demon-strere det formålsløse i de to krav til lediges jobsøgning. Programmet blev betegnet som ulovligt af CHF, men blev efter ni måneders overvejelse i arbejdsdirektoratet erklæret lovligt. Kort efter blev kravet om fire ugentlige ansøgninger afskaffet.
Mine kommentarer til regeringens behandling af ledige
  besøgende på hjemmesiden siden februar 2008


De to hovedaktører i forestillingen:

Ledighedsministrene Inger-Sussi Støjberg og Claus Kludder Hjort Frederiksen.

På billedet ses de to genier på slap linie ved en fest i ministeriet til ære for landets ledige.