flere essays fra checkjobnet...

Ledigheden er snart afskaffet - ved kvælning i papir !

Da dette essay blev skrevet i 2010 blev blev mængden af love, forordninger, regler, cirkulærer som vedrører ledige og deres vogtere i det offentlige, opgjort til mellem 17.000 og 22.408 siders tekst. Det er ret mange sider, som ledige samt ansatte i jobcentre og a-kasser skal holde rede på.

 

Når man har grinet færdig, melder tanken sig: Hvad er egentlig den overordnede plan med et regelsæt på mellem 17.000 og 22.408 sider til at styre ledige og deres vogtere? Dette essay giver nogle forslag...

 

Kommentar tilføjet den 2. april 2018 af forfatteren: Da Folketinget åbnede i oktober 2017, var antallet af sider vokset til 29.231! Oplysningen er hentet fra min A-kasse. Du kan selv muntre dig med, at beregne hvor mange hyldemeter det nu drejer sig om.

 

 

Nogle fakta...

Den første opgørelse af mængden af regler, der vedrører ledige og ledigheden blev offentliggjort i DR1s Pengemagasin den 8. september 2010. Tallet blev angivet til 17.000 sider regler, som vedrører beskæftigelsesområdet.

 

Senere, den 22. november 2010, blev antallet af sider med regler, der beskriver A-kassernes virke opgjort til 22.408 af Min A-kasse.

 

I følge Min A-kasse er tallet vokset fra 421 sider i 1951 til dagens tal på mere end 22.000 sider.

 

Det er uklart om Pengemagasinets tal og Min A-kasses tal omfatter de samme regler, eller om der er specielle regler for A-kasser, som ikke er inkluderet i Pengemagasinets opgørelse - og omvendt.

 

Dette er imidlertid ikke afgørende for en diskussion af den astronomisk store mængde papir, som regering og folketing anser for nødvendigt for at regulere beskæftigelsessituationen.

 

Hvor meget er egentlig 17 - 22.000 sider?

Det er svært for almindelige borgere, at fatte hvor meget 17.000 - 22.000 siders tekst egentlig er. Med min trofaste lommeregner - og med George Orwells berømte bog 1984 som mål for en "standard" bog (George Orwell: 1984, Gyldendals Bogklub 1975. Bogen er på 245 sider med ca. 2.700 karakterer på hver side - eller i alt ca. 660.000 bogstaver) har jeg beregnet, at 17.000 sider regler svarer til omkring 90 bind af samme størrelse som Orwells 1984 -  eller 1,9 hyldemeter.

 

En tilsvarende beregning for Min A-kasses opgørelse af sidetallet for A-kasseregler viser, at de 22.408 sider regler vil fylde 122 bind af samme størrelse som Orwells 1985 - eller hele 2,6 hyldemeter.

 

Fik du, kære læser, fat i tallene:


Pensum for en sagsbehandler i ledighedssystemet udgør et sted

mellem 90 og 122 bøger, som i en reol vil optage 1,9 - 2,6 meter

hyldeplads

 

Det bør pointeres, at de regler, som er omtalt ovenfor kun omfatter forsikrede ledige. Hvordan billedet ville se ud, hvis også regler for kontanthjælpsmodtagere medregnes, har jeg ikke fantasi til at forestille mig. Det bliver helt sikkert et enormt tal. Heldigvis falder det også udenfor dette essays rammer at beskæftige sig med regelsættene for sygedagpengemodtagere, førtidspensionister og personer i fleksjob. Så store tal eksisterer vel næppe heller?

 

Hvad kunne man ellers blive, hvis man læste - og lærte - hvad der står i 90 - 122 bøger?

Det er mange år siden, jeg selv gennemførte min uddannelse som cand. scient. i genetik på Københavns Universitet; men jeg er sikker på, at det samlede pensum for en genetiker var mindre end, hvad der i dag kræves af en ledig - eller en sagsbehandler i ledighedssystemet.

 

Man kan derfor med nogen ret spørge sig selv - samt de ansvarlige for systemets opbygning - om det virkelig er i landets bedste interesse at uddanne ledige og deres sagsbehandlere til et niveau, som svarer til en universitetsuddannelse som cand. scient. i genetik for at kunne begå sig i ledighedssystemet. Nej vel? det lyder ikke rimeligt og fornuftigt. Langt fra...

 

Hvem har dog skrevet de mange regelbøger for ledige og deres vogtere?

Ja, det er hvad man kalder et godt spørgsmål. Bøgerne skal vel nærmest betragtes som en slægtsroman, som afspejler nuværende og tidligere ledighedsministres aktiviteter. Der skrives nye regler på livet løs, mens afskaffelse af gamle / overflødige regler glemmes, dog uden at reglerne annulleres, når de ikke længere er relevante. Det er lidt ligesom i mit eget pulterrum, hvor års udskudte beslutninger har medført, at pulterrummet nu er helt fyldt med gammelt skrammel og er ved at eksplodere...

 

Vores nuværende ledighedsminister Inger-Sussi er ingen undtagelse fra rækken af ubeslutsomme ledighedsministre. Der er i hendes regeringstid indført hele 72 nye regler (det samlede antal sider kender jeg desværre ikke), mens ingen regler, så vidt jeg er informeret, er afskaffet. Og dette beundringsværdige initiativ er vel at mærke sket under devisen: "Væk med Bøvlet". Jo, vores ledighedsminister har skam humoristisk sans.

 

Hvad sker der mon med de folk, der ikke magter at læse 90 - 122 regelbøger?

Man kan næsten sige sig selv, at så mange bøger som egentlig kræves læst, forstået og husket formentlig langt overstiger evnerne hos de fleste sagsbehandlere på jobcentre og i A-kasser - for slet ikke at tale om de ledige. De har sandsynligvis alle givet op for længe siden. Og det sker der formentlig ikke noget ved.

 

De ansatte i ministerium, direktorat og styrelse kan sikkert heller ikke huske alle 90 - 122 bøger med regler. Reglerne er imidlertid ret gode at have, hvis der skulle være ledige eller ansatte i jobcentre eller A-kasser, der ikke makker ret. Så kan de normalt finde en eller anden paragraf gemt blandt de tusindvis sider med regler, som de kan slå den formastelige i hovedet med.

 

Den overordnede plan? - der er ingen!

Naive personer her i landet samt folk fra fremmede planeter, som er på besøg på jorden, vil måske tro, at et ledelsesproblem, der nødvendiggør hele 17 - 22.000 siders forklaringer og bestemmelser, er af kolossale dimensioner og uhyre kompleksitet, som det langt overstiger almindelige dødeliges forstand at forstå endsige at gennemskue.

 

Deres ærbødige ved imidlertid bedre. Det hele er varm luft, produceret af inkompetente personer, som vi vælgere i vores uforstand har forsynet med et kryds ved sidste og forrige og forrige ... valg. Vi er selv ude om det, samtlige 17.000 - 22.408 siders regler! Vi har i årevis valgt nogle fjollehoveder til at skrive vore regler. Og fjollehovederne har udnyttet situationen til det yderste.

De har gjort os, de ledige, de ansatte i A-kasser og jobcentre samt resten af befolkningen (der betaler gildet) til grin så det klodser. "Væk med Bøvlet" - jo, go' morgen min bare...

 

Bøvlet er i dette tilfælde rødhåret og hedder Inger-Sussi, som sidder sammen Klaus-Kludder og slår sig på lårene af grin, mens vi andre græder, mens vi ser landet langsomt kvæles...

 

Og imens...

pludrer vore politikere videre som vinden blæser med deres skødehunde-journalister som ivrige herolder, imens vi alle saver videre på den gren, vi sidder og hygger os på...

 

PS. Jeg har i dag skrevet til Inger Støjberg og bedt hende oplyse mig om ministeriets estimat af antallet af sider med regler for beskæftigelsesområdet. Du kan læse mit brev her. Skulle jeg modtage svar fra ministeriet vil svaret blive bragt her.

 

PS. Svaret fra Arbejdsmarkedsstyrelsen kom i dag den 21. december 2010 og kan læses nedenfor. Det får man i midlertid ikke meget ud af. De er åbenbart ikke selv helt klar over antallet af gældende regler i styrelsen - eller også gider de ikke tælle reglerne, hvilket man godt kan forstå... Du kan læse svaret her.