Fra: Søren W. Rasmussen [swr@seqtools.dk]
Sendt: 30. november 2010 00:51
Til: 'bm@bm.dk'
Emne: att. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg

Kære Inger Støjberg,
 
Der er i de seneste måneder offentliggjort to opgørelser over antallet af regler mm., som vedrører beskæftigelsesområdet. Det ene estimat blev offentliggjort i DR1 Pengemagasinet den 8. september 2010 hvor det blev nævnt, at den samlede mængde regler udgør omkring 17.000 sider. For nylig, den 22. november 2010, har a-kassen 'Min A-kasse' opgjort det samlede antal sider med regler, der vedrører beskæftigelsesområdet til 22.408.
 
Jeg arbejder i øjeblikket på et essay om dette emne, og vil gerne anvende det korrekte tal for det totale antal sider med regler mv., der vedrører beskæftigelsesområdet. De to tal der er offentliggjort på henholdsvis DR1 og på Min A-kasses facebook side, forekommer mig helt usandsynligt store, selv når der tages hensyn til varierende antal karakterer per side mv.
 
Såfremt du eller en af dine dygtige medarbejdere er klar over, hvor mange love, regler, forordninger, cirkulærer etc., der i øjeblikket er gældende for beskæftigelsesområdet, ville jeg meget gerne have tallet oplyst; meget gerne i form af en fuldstændig reference liste over gældende regler, så jeg selv kan tælle siderne sammen.
 
Som jeg har skrevet i udkastet til mit essay, vil en antal sider mellem 17.000 og 22.408 jo langt overstige pensum for adskillige akademiske uddannelser ved vore universiteter - og det kan formentlig næppe være korrekt, at kravene til sagsbehandlere og ledige overstiger de, der stilles til en akademisk kandidatgrad.
 
Med venlig hilsen
 
Søren W. Rasmussen


swr@seqtools.dkwww.swr.dklollandfalster-links.dkwww.swr.dk/CHECKJOBNET/www.seqtools.dkSignature for S.W. Rasmussen