Søren W. Rasmussen

swr@seqtools.dk

Tekstboks: 21. december 2010
 
Vores sag
2010-00195229
 

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen svarer på vegne beskæftigelsesministeren.

 

Det er ikke umiddelbart muligt, at foretage en opgørelse på baggrund af de oplysninger, som du har henvist til. En opgørelse vil kræve en nærmere beskrivelse af, hvilke regler det drejer sig om. Herunder om der er tale om love, bekendtgørelser mv.

 

Du henvises derfor til at se på Retsinformation www.retsinformation eller på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Gorm Fogh Scherfig