revisionshistorie...
Et af Claus Hjort Frederiksens forbilleder: Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) har præcist identificeret essensen i  lovgivning for arbejdsløse:

Tillid er godt - kontrol er bedre.
Revisions historie

 • 24. marts 2009 - Flere brugere har gjort mig opmærksom på, at login funktionen ikke fungerede efter installation af den nye version af Internet Explorer 8.0. I denne opdatering er der rettet en del mindre ting i koden for logon. Rettelserne er testet både på Windows XP Pro med IE 7.0 og på Windows Vista med IE 8.0. På mine maskiner virker logon nu begge steder.

 • 16. marts 2009 - Småting, der kun har kosmetisk betydning, rettet.

 • 15. marts 2009 - Flere ændringer, der har til formål, at gøre det lidt lettere for brugerne at lave deres person-lige joblister til den automatiske jobsøgningsfunktion.

  For at få adgang til instruktionerne på hjemmesiden skal du stadig skrive til mig, swr@seqtools.dk, for at få nærmere oplysninger samt en adgangskode til vejledningen.

 • 12. marts 2009 - Da joblisterne ikke længere opdateres, er der tilføjet en funktion så eventuelle brugere selv kan konstruere joblister, der er skræddersyet til deres kvalifikationer og ønsker.

  Skriv til mig, swr@seqtools.dk, for at få nærmere oplysninger.

 • 14. januar 2009 - En mindre fejl er rettet i den funktion, der henter hotjoblister på jobnet.dk i denne opdatering.

  Husk i øvrigt, at det er nødvendigt, at søge fire stillinger hver uge indtil de nye regler træder i kraft.

 • 3. januar 2009 - Jeg glemte desværre at uploade den testede version 7.4.45 den 16. december. Den kommer her. Se kommentarerne nedenfor.

 • 16. december 2008 - Autostart af programmet, når pc'en tændes, er ændret, så Checkjobnet nu venter på en aktiv internetforbindelse inden hovedformen vises. Mange tak til Michael for råd og dåd undervejs.

 • 10. december 2008 - Som nogle brugere allerede har opdaget, er antallet af hotjobs på www.jobnet.dk kraftigt reduceret i de seneste måneder. I dag er antallet i alt 71, hvor kun et fåtal kan søges per e-mail. Det betyder, at Checkjobnet ikke er i stand til at udføre automatisk jobsøgning.

  For at løse dette problem har jeg konstrueret 4 jobagenter, der gennemsøger jobdatabasen for stillinger, der på basis af stillingsbetegnelser nogenlunde svarer til hotjobs. Det vil sige stillinger, der ikke kræver særlige erfaringer eller uddannelse. Det gælder i midlertid ikke alle stilinger, som jobagenten finder. Det betyder for eksempel, at Checkjobnet vil kunne sende en ansøgning til en stilling som kok, hvis stillingen af jobnet.dk er klassificeret som "køkkenpersonale".

  Man må altså afgøre med sig selv, om man vil anvende den automatiske jobsøgningsfunktion med en - lille - risiko for at sende en ansøgning til en stilling, der kræver en faglig uddannelse, som man ikke er i besiddelse af. Skulle det ske, er det en god ide, at skrive et pænt brev til virksomheden, og forklarer situationen: At ledige er forpligtiget til at søge fire stillinger hver uge, men at der ikke er ret mange stilinger opslået indenfor ens faglige område.

  Alternativet er naturligvis, at man ikke anvender den automatiske jobsøgningsfunktion, men finder og søger sine stillinger selv.

  Du kan finde en oversigt over de stillingskategorier, som joblisten indeholder her.

 • 2. december 2008 - Adskillige brugere har haft problemer med programmet i den seneste uge.

  Efter min overgang til efterløn er fejlfinding desværre usikker da jeg ikke længere har en konto på jobnet.dk jeg kan teste rettelser på, men er overladt til min 6. sans samt lidt held.

  I denne opdatering er indført et par ændringer, som forhåbentlig korrigerer problemet.

  Men det siger sig selv, at jeg er meget afhængig af tilbagemeldinger fra brugerne, gerne hurtigt, så jeg kan vurdere om rettelser har den ønskede effekt.

 • 19. november 2008 - Mindre justering der forbedrer håndtering af fejl opstået under overvågningen.

 • 17. november 2008 - Jobsøgningsfunktionen justeret så den bedre udnytter det ringe antal hotjob på www.jobnet.dk.

 • 5. november 2008 - Visse Checkjobnet brugere (faktisk kun én!) har beklaget sig (to gange!) over, at det ikke er muligt at klikke "Bekræft Nu!" - uden først at stoppe overvågningen, rulle bekræftmenuen ned,  klikke på "Bekræft Nu!" menupunktet for endelig at starte overvågningen igen. Og det er jo et voldsomt besvær...

  Derfor er der tilføjet endnu en kontrol på hovedformen benævnt BN (= Bekræft Nu) som ved et enkelt klik udfører bekræftoperationen UDEN at afbryde overvågningen.

  Og kom så ikke og sig, at forfatteren til Checkjobnetprogrammet ikke tager hensyn til brugerønsker.
 • 2. november 2008, senere... - Mindre justeringer til den seneste rettelse.
 • 2. november 2008 - IT folkene på jobnet har igen rettet i deres kode, så det ikke var muligt at hente id-lister for hotjobs.

  Problemet er rettet ved en mindre ændring i checkjobnet så programmet nu skulle virke igen. ID-listen for hotjobs er samtidig forbedret en smule, så den ikke længere indeholder id numre for hotjobs, der ikke kan søges per e-mail.

  Der er i øvrigt ikke ret mange hotjobs (81 i dag) i jobnets jobdatabase længere.
 • 12. oktober 2008 - Desværre blev fejlen vist ikke udbedret ved foregående rettelse. Måske er det bedre nu?? Meld venligst tilbage, hvis der stadig er problemer.
 • 8. oktober 2008 - En fejl der medførte, at brugeren blev slettet fra brugerlisten hvis programmet - på grund af manglende internetforbindelse - forgæves forsøgte at logge på www.jobnet.dk.

  Jeg er ikke længere i stand til at teste rettelsen, da min konto hos jobnet er lukket. Så jeg vil bede eventuelle brugere om at melde tilbage, hvis rettelsen har medført utilsigtede bivirkninger.
 • 26. juli 2008 - Mindre justering af den rutine, der opdaterer den personlige beskrivelse i dit cv.
 • 24. juli 2008 - Mindre justering af den rutine, der opdaterer den personlige beskrivelse i dit cv.
 • 22. juli 2008 - Ny option inkluderet på settings for bekræft funktionen. Du kan nu opdatere din personlige beskrivelse på dit cv uden at det fremgår af teksten.

  I øvrigt fungerede håndtering af ferie helt efter hensigten. Min ferie endte i dag og CJ bekræftede som det skulle, da bekræft-knappen igen dukkede op på "Min side".
 • 8. juli 2008 - Har du meldt at du holder ferie, forsvinder bekræft-knappen på "Min side" og der dukker en "Afslut ferie" knap op i stedet for.

  Denne rettelse håndterer denne situation: Der bliver ikke klikket på "Bekræft-knappen" (som jo ikke findes) og heller ikke på "Afslut ferie"-knappen. Der skrives blot en meddelelse i logfilen og besøget registreres som gennemført.
 • 26. juni 2008 - Endnu en fejl i håndtering af joblisterne er rettet. Nu kan der vist ikke være flere tilbage...?
 • 24. juni 2008 - Fejl i registrering af søgte stillinger er rettet, således at de regionale joblister nu opdateres korrekt efter hver jobsøgning.
 • 16. juni 2008 - Status-ikonen øverst på din skærm gjort mindre og viser nu nogle få, vigtige statusmeddelelser.

  Fejl i angivelse af tiden siden den sidst blev hentet på Jobnet er rettet.

  Samtlige logfiler er nu forsynet med en begrænsning af filstørrelsen (100.000 karakterer), så filerne ikke vokser ud over alle bredder efter lang tids brug.

  Kalenderformen under hovedmenupunktet Logfil er nu forsynet med direkte adgang til de vigtigste programindstillinger (Brugeradministration, Joblisteadministration, Indstillinger for Bekræft og Jobsøgning samt indstilling af klokkeslet for næste besøg).
 • 11. juni 2008 - Desværre stadig lidt kludder med håndtering af datalister for den regionale jobsøgning. Noget af kludderet er udbedret; men det vil formentlig være nødvendigt med yderligere justeringer...
 • 8. juni 2008 - Petitesse rettet i bruger administration: Ved inaktivering af en bruger blev brugerens jobsøgningsregion fejlagtigt ændret til Hele Landet.
 • 4. juni 2008 - Fejl i logfilen for jobsøgning rettet. ID-nummer blev slettet før søgningen blev skrevet til logfilen, således at denne oplysning ikke blev inkluderet.
 • 3. juni 2008 - Flere brugere har insisteret på - trods mine søforklaringer om det modsatte - at den valgte region for jobsøgning ikke respekteres af programmet.

  Der søges i øst og vest uden hensyn til hvilken region, der er valgt for den enkelte bruger. Jeg har gennemgået samtlige funktioner, der beskæftiger sig med jobsøgning og har fundet flere større og mindre fejl, som nu alle er rettet.

  Måske går den regionale jobsøgning bedre nu??

  Et par tilbagemeldinger ville være meget velkomne...
 • 1. juni 2008 - Programmet gemmer nu en liste over ID numrene for søgte job. Andre småforbedringer i jobsøgningsrutinen, som forhåbentlig øger hastigheden på jobsøgningen en smule.
 • 22. maj 2008 - Det sker af og til, når pc'en tændes, at CheckJobnet straks indleder et besøg på www.jobnet.dk for at bekræfte eller jobsøge.

  Dette medfører en forøget risiko for, at besøget mislykkes.

  For at undgå mulige fejl af denne type er nu indlagt en kontrol af, om "log af" og "log på" siderne på www.jobnet.dk er tilgængelige.

  Er det ikke tilfældet, afbryder CheckJobnet besøget og forsøger igen lidt senere.
 • 21. maj 2008 - Fejl i håndtering af joblisten for hele landet er rettet. Fejlen medførte, at ID nummeret for søgte job for "Hele Landet" ikke blev fjernet fra joblisten efter søgningen. Der har som følge deraf været en mikroskopisk sandsynlighed (1 x 1/540 = 0,0018) for, at det samme job er søgt to gange.

  Problemet har kun påvirket brugere, der har søgt job over hele landet. ID nummeret for søgte job på de regionale job lister er hele tiden blevet slettet, efter ansøgningen er afsendt.

  Hele teksten på hjemmesiden (undtaget screenshots) er revideret og dækker nu nogenlunde de seneste ændringer.

  Ved samme lejlighed er der anbragt et link til min ansvarsfraskrivelse på forsiden for at gøre det helt klart, at følgevirkningerne af eventuelle fejl og mangler ved CheckJobnet alene er brugerens ansvar.
 • 20. maj 2008 - Mindre ændring ved funktionen, der henter ny jobliste hos Jobnet. Du har nu mulighed for at fortryde inden download starter.
 • 19. maj 2008 - Kun småting på vej mod det perfekte program...
 • 18. maj 2008 - Tilpasning af højden for CJ hovedformen til Vista, så brugerinformationslinien er synlig nederst på formen.
 • 18. maj 2008 - Endnu en mindre justering af hvordan CJ informerer brugeren, hvis besøg (Bekræft-Klik og Jobsøgning) på jobnet ikke blev gennemført.
 • 17. maj 2008 - Regional jobsøgning: Betegnelserne "Sydjylland" er ændret til "Syddanmark" og "Sjælland" ændret til "Østdanmark".

  Desuden er en betydningsløs - kosmetisk - fejl rettet. Fejlen medførte, under visse omstændigheder, at advarselsikonen for ventende jobsøgninger ikke forsvandt, selvom alle jobsøgninger var korrekt gennemført.
 • 17. maj 2008 - Reset funktionen for Bekræft-Klik og Jobsøgning er gjort mere fleksibel. Man kan nu slette ventende bekræft-klik og jobsøgninger og sætte et nyt tidspunkt for besøg på jobnet enten til NU - eller til Nu - det valgte interval.

  Det betyder, at man i det første tilfælde først bekræfter og jobsøger efter udløbet af intervallet og i det andet bekræfter og jobsøger umiddelbart efter nulstillingen.

  Man kan altså med denne option selv vælge, hvornår man vil afvikle sine besøg på jobne ved at nulstille funktionerne på det ønskede tidspunkt.

  Bemærk dog, at det tilfældige antal minutter, der forhindrer, at besøg sker på nøjagtig samme tidspunkt hver gang, vil påvirke størrelsen af det valgte interval.
 • 15. maj 2008 - Der tilføjet mulighed for at specificere Region for hver bruger ved jobsøgning. Er der ikke tilstrækkelig hotjobs i den valgte region, anvendes i stedet for den region, der er valgt under Indstillinger for Jobsøgning. Dette er i praksis kun relevant for region "Nordjylland", hvor der er meget få hotjobs.

  Region for jobsøgning angives for hver bruger på Bruger Administrations menuen, mens default regionen vælges på Indstillinger for jobsøgning.

  PS. Hvis programmet ikke starter selv efter opdatering, skal du blot klikke på programikonen.
 • 14. maj 2008 - Efter en del forsøg med kørsel af CheckJobnet under Windows Vista, er jeg blevet nogenlunde klar over, hvad der kræves for at køre CheckJobnet på dette operativsystem (tror jeg nok...).

  Det er tilsyneladende alligevel ikke nødvendigt med en separat version af programmet - hvad der glæder mig, idet det er ret besværligt at vedligeholde to separate versioner af programmet.

  Problemet kan, så vidt jeg kan se, klares ved at ændre visse brugerrettigheder på Vista. Specielt deaktivering af den såkaldte brugerkontokontrol (UAC, User Access Control) ser ud til at løse problemerne. Fremgangsmåden kan du finde her.

  Den nye version - 7.3.18 - indeholder forskellige rettelser og tilføjelser som dels gør den fremtidige vedligeholdelse lettere, dels forhåbentlig gør det lidt lettere for brugere, at anvende programmet.

  For den interesserede bruger kan jeg oplyse, at CheckJobnet indeholder 6.354 kodelinier fordelt på 206 procedurer. Det kan måske forklare, hvorfor der indimellem indsniger sig en fejl eller to...
 • 12. maj 2008 - Det viser sig ved en nærmere analyse, at CheckJobnet for Windows Vista kræver en separat version. En del af de faciliteter der er inkluderet i XP versionen fungerer simpelthen ikke i Vista.

  Jeg er i fuld gang med at skrive en version specielt for Windows Vista. Det vil tage et par dage endnu før den er færdig. Når den nye Vista version er klar, vil der komme instruktioner om installation og opdatering.

  Jeg kan allerede nu røbe, at versionen vil få "vi" som prefix (vi_7.3.2) og at det vil være nødvendigt at fjerne den eksisterende XP version og at geninstallere vi_versionen.

  Som et plaster på såret kan jeg med nogen tilfredshed oplyse, at kernerutinerne i CheckJobnet fungerer ret pålideligt nu. Det samme gælder kontrollen med tidspunkterne for Bekræft og Jobsøgning samt de efterfølgende "oprydningsrutiner", der træder i aktion, hvis et Bekræft-klik eller en jobsøgning mislykkes.
 • 8. maj 2008, endnu senere - version 7.2.31. Der er stadig fejl på Vista, mange af programmets menuer (vis logfil, opdater, mf.) reagerer ikke på klik. Aner ikke hvorfor. Bekræft og Jobsøgning ser dog ud til at virke, som de skal. Kontroller derfor om der kommer kvitteringer for Bekræft og kopier af ansøgninger i din postkasse. Jeg tager på weekend nu og kikker på det, når jeg er tilbage.
 • 8. maj 2008, senere - version 7.2.29. Kontrollen af advarlsesikonerne på hovedformen ændret en smule.
 • 8. maj 2008, - version 7.2.29. Hvad skulle jeg gøre uden René's hjælp. Opdater straks til denne version. Bekræft- og Jobsøgningsfunktionen virker ikke i den foregående! Undskyld...
 • 6. maj 2008, endnu senere - version 7.2.27. Takket være Niels' ihærdighed blev endnu en alvorlig bug i jobsøgningsfunktionen opdaget - og rettet. Det her bliver så den sidste opdatering for i dag. Nu slukker jeg nemlig computeren...
 • 6. maj 2008, senere - version 7.2.26. Et større-end tegn vendte desværre forkert, så ikonen for manglende Bekræft-klik blev vist når alt var ok og skjult, når Bekræft-klik ikke var udført.
 • 6. maj 2008 - version 7.2.25. Der er udført en del intern oprydning i koden samt justeret i jobsøgningsfunktionen.

  Bekræftfunktionen viste sig, at returnere en fejl, selvom der faktisk var klikket på bekræft-knappen (men funktionen afbrudt senere under den efterfølgende revision af "Personlig beskrivelse").

  Nu returneres ikke længere en fejl, selvom CV'et ikke opdateres under besøget. Tidsfristen for opdatering af CV'et er tre måneder, så selvom der smutter en enkelt gang ind imellem, er det ikke nogen katastrofe.

  Der nu separate advarselsikoner på hovedformen for manglende Bekræft-klik (rødt udråbstegn), mislykkede Jobsøgninger (grønt !) og opdatering af password (blåt !). Jeg er faktisk ikke klar over, om der stadig kræves en ny adgangskode hver tredje måned, som annonceret da nye krav blev indført.

  Jeg krydser fingre for, at der ikke har indsneget sig en bunke nye fejl og håber, at de opmærksomme brugere vil kontakte mig hvis det skulle være tilfældet.
 • 4. maj 2008 senere... - alt gik i fisk efter en afbrudt internetforbindelse på mit eget eksemplar af CheckJobnet. Måske går det bedre med denne version?? Min arbejdshypotese ved programudvikling er, at sålænge man fjerner flere fejl end man introducerer, vil man en skønne dag have en fejlfri applikation???
 • 4. maj 2008 - i version 7.2.21 er rettet en bug, der forhindrede oprettelse af den første bruger i programmet. Tak til Kim...

  Ved samme lejlighed er håndteringen af de regionale hotjob lister - hvis de indeholder meget få hotjobs - forbedret (håber jeg...).
 • 3. maj 2008 - version 7.2.20 er netop offentliggjort.
 • 2. maj 2008 - jeg er ikke overbevist om, at de ændringerne der blev implementeret på jobnet den 28. april ikke har haft "bivirkninger" på CheckJobnet funktionerne. Jeg har selv haft adskillige fejl i de seneste dage. I øjeblikket undersøger jeg, om det er tilfældet og i bekræftende fald om det er muligt at justere min kode så problemet løses.

  Muligheden for at søge hotjobs regionalt er færdigkodet (hvis nogen kode nogensinde bliver færdigt...?) og er ved at blive testet. Der er forskellige problemer, som kræver nogen overvejelse.

  For eksempel er der kun meget få hotjob i Nordjylland (36 da jeg sidst talte). Det betyder, at der efter ganske få ansøgninger ikke er tilstrækkelig mange stillinger til jobsøgningen.

  For det først skal stillingen kunne søges per email. hvilket reducerer antaller betragteligt. Søger man dernæst en fuldtids eller deltidsstilling reduceres antallet af mulige job yderligere.

  Programmet håndterer dette problem ved at vurdere det antal, der er til rådighed og skifter til 'Samtlige hotjob i landet', hvis der er risiko for at løbe tør for emner i den valgte region til jobsøgningen.

  Om denne løsning fungerer i praksis vil tiden vise. Jeg oploader, når jeg er nogenlunde sikker på, at tingene fungerer. Sandsynligvis i morgen formiddag. Det nye versionsnummer bliver 7.2.20.
 • 30. april 2008 - senere: Det er nu igen muligt at hente en Hotjobliste på jobnet, således at den automatiske jobsøgningsfunktion igen fungerer.

  Som en ekstra bonus vil det snart være muligt, selv at bestemme i hvilken region man vil søge job.
 • 30. april 2008 - Desværre: det er i øjeblikket ikke muligt at hente en ny Hotjobliste på jobnet. Det betyder, at kun brugere, som hentede en liste før jobnet blev opdateret den 28. april, er i stand til at anvende den automatiske jobsøgningsfunktion.

  Jeg retter koden til checkjobnet i løbet af dagen og lægger den rettede version på når jeg er færdig.
 • 29. april 2008 - opdateringen til 7.2.15 er lagt på websitet nu.

  Et hjertesuk: Jeg får mange breve med nogenlunde denne ordlyd: "Hej Søren, jeg har lige installeret CheckJobnet, men det virker ikke. Hvad skal jeg gøre?"

  Tror folk mon jeg er synsk? De fortæller mig intet om operativsystem, om hvilken version af CJ de anvender, om de har læse de hjælpesider, jeg med møje og besvær har skrevet med beskrivelse af installationsproblemer og programmets anvendelse.

  Jeg er generelt en venlig og hjælpsom person og svarer pligtskyldigt alle, der skriver.

  MEN VÆR SÅ VENLIG AT TÆNKE JER, OM INDEN I SKRIVER! LÆS HJÆLPESIDERNE FØR I SENDER MAILEN - OG LÆS SELV BREVET INDEN I TRYKKER PÅ SEND-KNAPPEN: ER FEJLEN BESKREVET TILSTRÆKKELIG DETALJERET, SÅ JEG HAR EN JORDISK CHANCE FOR AT GÆTTE PÅ EN LØSNING.
 • 28. april 2008 - opdateringen til 7.2.15 er blevet lidt forsinket, men er formentlig færdig i morgen. Det ser i øvrigt ikke ud til, at opdateringen af Jobnet i dag har medført nogle problemer for CheckJobnets funktioner.
 • 27. april 2008 - senere i dag kommer endnu en revision af CheckJobnet. Brugeradministrationen er ændret, således at det er brugerlisten, der åbnes, når man vil redigere brugerdata. Det virker (på mig) mere logisk, at man først ser den samlede liste over brugere og kun åbner editoren for brugerdata hvis man har behov for at rette i oplysningerne.

  Der er tillige justeret på visningen af hovedformen (endnu engang...). Jeg har forsøgt at kontrollere om hovedformen er synlig lidt bedre, således at den kun dukker op, hvis der er fejl eller vigtige meddelelser - når brugeren har valgt at den skal være skjult. Formen forsvinder igen af sig selv efter ca. 15 sekunder og forbliver skjult indtil næste fejl / vigtige meddelelse.

  En simpel kodefejl i programmet forårsagede, at det interval der var sat mellem programmets forsøg på at gentage et manglende besøg, ikke blev respekteret. Det gør det forhåbentligt nu.

  Bemærk også, at der implementeres en række ændringer på jobnet den 28. april. Om det vil gøre det nødvendigt også at rette i CheckJobnet koden vil tiden vise.

  Jobnet har i øvrigt været delvis lukket den 25. og 26. april, hvilket har resulteret i, at CheckJobnet ikke har kunnet hverken bekræfte eller jobsøge.
 • 22. april 2008 - lidt senere... hr. Frederiksen dukker forhåbentlig ikke længere op i tide og utide - og demonstrerer igen, at det er programmøren selv, der er den største bug ved udvikling af computersoftware.

  Vi er nu nået til v. 7.2.08, og endnu en opdatering, hvis man ikke bryder sig om at se på hr. Frederiksens "Bamse" hoved.

  Forklaring på Bamsetitlen følger senere i dag i den seneste udgave af min vendetta mod Bamsefar..
 • 22. april 2008 - mindre kosmetiske justeringer.
 • 21. april 2008 - programmet virker nu igen efter en mindre revision af koden i går. Samtidig er programmets 'reaktion' på afbrudt / manglende internetforbindelse forbedret (håber jeg...).

  Sidstnævnte ændring har desværre den bivirkning, at der går nogle sekunder fra programmet startes til velkomstformen dukker op. Denne forsinkelse skyldes, at programmet checker internetforbindelse og browser inden teksten til velkomstformen genereres og vises.

  Jeg var i øvrigt meget glad for de mange vågne brugere, der ikke kun registrede, at logon funktionen var afbrudt - men tillige straks sendte mig en mail om problemet.
 • 20. april 2008 - hjemvendt fra Bededagsferie for nogle timer siden viste antal og indhold af mails i min postkasse, at logon funktionen ikke længere fungerede. Det var for engangs skyld ikke min fejl!.

  Programmet virker nu igen efter en mindre rettelse af CheckJobnetkoden. Den rettede version bliver lagt på nettet senere i aften og får versionsnummeret 7.2.06

  Tak til de mange vågne brugere...

  PS, Der vil sikkert komme flere justeringer de næste dage, når jeg gennemgår koden omkring ændringen.
 • 19. april 2008 - ingen kendte fejl!:-) Forskellige småjusteringer af brugerinterface samt af programmets reaktion på afbrudt internetforbindelse og manglende Microsoft Internet Browser.

  Jeg er ved at være overbevist om at programmet er færdigt - indtil IT-folkrne på Jobnet implementerer nye ændringer?

  Et lille hjertesuk: Selvom jeg har brugt en del tid på at udarbejde websider med gode råb og anvisninger på, hvordan man finder og løser problmer med at afvikle CheckJobnet under forskellige betingelser, modtager jeg stadig mange emails fra brugere, der tilsyneladende er af den opfattelse, at det er mit problem, at programmet ikke fungerer som det skal på deres pc. Derfor denne - lidt bistre kommentar:

  Programmet er fremstillet i min fritid, er gratis stillet til rådighed for ledige. Der er imidlertid ikke lovet nogen steder, at man uden at betale en krone for det kan forvente at få løst alle mulige - umulige - problemer vedrørende indstallation og opsætning CheckJobnet på computere, der ikke opfylder de systemkrav, der er specificeret på hjemmesiden.

  I fremtiden vil man kun modtage svar, hvis det af emailen fremgår, at brugeren har læst hjælpesiderne, og således selv har forsøgt på at løse problemet. Med mange hundred mails i min postkasse er det simpelthen ikke muligt af svare alle.
 • 16. april 2008 - endnu en fejl: Du kan slet ikke åbne CheckJobnets brugerinterface efter det er skjult.

  For at rette fejlen er det er nødvendigt, at genstarte programmet ved at klikke på den normale programikon på skrivebordet.

  Dernæst skal du opdatere til ver. 7.2.3 - INDEN du forsøger at skjule brugerinterfacet.
 • 15. april 2008 - som jeg har bemærket tidligere, har den gode Vorherre sørget for at træerne ikke vokser ind i himlen. I stedet for at begrænse den idelige opdukken af brugerinterfacet, popper det nu op hvert andet øjeblik efter den seneste rettelse. Jeg rettet fejlen - og beklager...
 • 14. april 2008 - enkelte kosmetiske rettelser. CheckJobnet har nu fungeret upåklageligt på mine testmaskiner (både XP Pro og Vista) i lang tid nu. Så måske er programmet omsider ved at være færdigt?
 • 13. april 2008 - enkelte brugere oplever, at CheckJobnets brugerinterface bliver ved med at poppe op - selvom det burde være skjult. Der ligger i programkoden instruktioner, der gør, at brugerinterfacet, i tilfælde af at en af CheckJobnets fejlkåndteringsrutiner aktiveres, vises, så brugeren bliver opmærksom på fejlen.

  I denne version er tilføjet fejlbeskrivelser, der vises i rødt, når brugerinterfacet åbnes på grund af en intern fejl i programmet. Dette er et led i forsøget på at lokalisere årsagen til den utidige opførsel af brugerinterfacet.
 • 11. april 2008 - denne opdatering retter et par småfejl, herunder at uret på hovenformen går i stå. Der er indført endnu en logfil, som indeholder alle meddelelser, der vedrører selve funktionen af programmet. Du to eksisterende logfiler viser herefter kun vellykkede Bekræft- og Jobsøgningsbegivenheder.

  Den rutine, der lukker popop meddelelsen med advarslen om at logge af Jobnet efter besøget, er omskrevet, så den fungerer mere stabilt.

  Hjemmesiden er udvidet med flere sider om anvendelse, opsætning og fejlfinding. Jeg håber, at de vil blive brugt, så de spørgsmål. jeg modtager indeholder lidt flere oplysninger til brug for rådgivningen/fejlfinding.

  Jeg modtager ret ofte anmodninger om hjælp, der ser omtrent sådan ud: "Jeg har installeret CheckJobnet, men det virker ikke. Hvorfor?" - og det giver mig ikke mange muligheder for at hjælpe.

  Den nye opdatering bliver offentliggjort i morgen lørdag den 12. april 2008.
 • 1. april 2008 - jobnet ændret koden på www.jobnet.dk, måske i et barnligt forsøg på at forhindre, at CheckJobnet automatisk logger på Jobnet.

  Det betyder, at alle versioner af CheckJobnet som er ældre end version 7.1.90, ikke længere virker.

  Problemet er løst i den seneste opdatering af CheckJobnet (version 7.1.91).

  Det er derfor nødvendigt, at du opdaterer straks.

  Der kan formentlig forventes nogle (flere?) justeringer i de kommende dage.
 • 31. marts 2008 - CheckJobnets håndtering af browservinduer har tidligere været lidt kaotisk - og er det måske endnu...? Jeg har forsøgt, at rette lidt på dette, så det browservindue du netop kikker på, ikke forsvinder permanent som følge af CheckJobnets aktiviteter.

  Browserens håndtering af åbne vinduer afhænger af hvilke browserindstillinger, du har sat under Funktioner -> Internet Indstillinger -> Indstillinger -> Indstillinger for fanebrowsing.

  Er du ikke tilfreds med tingenes tilstand, kan du forsøge, at sætte fluebenene andre steder i Internet Explorer.

  Også CheckJobnet håndtering af sine egne winduer er ændret en smule, således, at hovedformen ikke dukker op i tide og utide, når man har bedt  CheckJobnet om at holde sig i baggrunden.
 • 30. marts 2008 - endnu en mulighed for at justere afviklingen af CheckJobnet er tilføjet. Du kan, under menuen Programmer -> Sæt Nyt Tidspunkt For Næste Besøg, nu selv bestemme hvornår på dagen/natten du vil afvikle besøgene på Jobnet.

  Det har irriteret mig selv, at man, bedst som man var i gang med en vigtig opgave, blev afbrudt af besøgene på Jobnet.

  Der er også ændret lidt i teksten, der angiver hvormange hotjobs, der er på listen og hvornår hotjob listen er hentet på Jobnet. Under downloadningen af listen vises hvilken side, der i øjeblikket hentes.
 • 29. marts 2008 - programmet hænger af og til når CheckJobnet (CJ) sender et klik til OK-knappen på jobnets meddelelse:

  "Husk at du skal logge ud (eller lukke for browseren), når du er færdig med at bruge Jobnet!"

  Problemet skyldes, at det er det aktive program på din skærm, der modtager klikket. Og er det ikke browservinduet, vil klikket ikke lukke popup meddelelsen. For at reducere dette problem, skjules CJ's brugerinterface nu under logpå proceduren.

  Er der imidlertid at andet program på din skærn, der har fokus, vil det modtage klikket, og jobnets meddelelse vil blive stående indtil du selv lukker den ved at klikke på OK-knappen.

  Jeg har endnu ikke været i stand til at finde en skudsikker løsning på dette problem, der altså kun optræder, når du er i gang med at bruge din pc mens CJ udfører sine opgaver.
 • 27. marts 2008 - har arbejdet med at tilpasse programmet, så det også fungerer under Windows Vista.

  Specielt er opdateringsfunktionen vigtig, idet det er min eneste mulighed for at kontakte brugerne, hvis alvorlige problemer skulle opstå.

  På min egen Vista text pc fungerer opdateringsfunktionen fint. Vel at mærke efter ændring af sikkerhedsindstillingerne som beskrevet her.

  Version 7.1.75 indeholder de seneste tilpasninger. Vistabrugere er desværre nødt til at geninstallere programmet for at få adgang til denne opdatering.
 • 24. marts 2008 - det er nu muligt at vælge om alle, eller kun nogle af de oprettede brugere er omfattet af den automatiske jobsøgning.
 • 23. marts 2008 - arbejdstid (fuldtid, deltid, alle) kan nu specificeres for hver bruger ved jobsøgning. Værdien sættes under Program -> Bruger Administration.

  Vedligeholdelse af hotjob listen er ændret, således at der nu automatisk hentes en ny liste, når den gamle liste er mere end tre uger gammel.

  Der er tilføjet en mulighed for at hente en ny hotjob liste straks: Se under Søg Job -> Hent Ny HotJob Liste.
 • 21. marts 2008 - forskellige tilpasninger til kørsel på Windows Vista er undervejs.

  Det er en forudsætning for at afvikle CJ under Vista, at at følgende indstilling i Internet Explorer 7.0 vælges: Under "Funktioner -> Internetindstillinger -> Sikkerhed -> Websites du har tillid til -> Aktiver beskyttet tilstand" skal fluebenet fjernes.

  Med denne indstilling fungerer CheckJobnet fint på min nye Vista maskine. Jeg har endnu ikke testet alle parametre, så følg med på den del af CJ-hjemmesiden.

  I tilgift er et par mindre bugs i funktionen, der henter hotjob id numre fra jobnet.dk rettet.
 • 20. marts 2008 - forskellige bugs rettet så både bekræft og jobsøgning nu virker stabilt på mine testmaskiner. Layout af hovedformen andret en smule.
 • 16. marts 2008 - der er desværre problemer hos nogle brugere, som medfører, at bekræft funktionen løber løbsk. Jeg arbejder på at finde og rette fejlen, som tilsyneladende kun forekommer på nogle pc'er - hvad der ikke gør det nemmere, at finde årsagen til problemet.

  Jeg vil endnu engang pointere, at det er vigtigt, at opdatere, hver gang der frigives en ny opdatering.
 • 15. marts 2008 - logfilen er nu delt, så jobsøgning registreres i en separat logfil. Det er også muligt nu at vælge, om man vil søge job på heltid, deltid eller begge dele. Se under settings for jobsøgning.

  Der er efterhånden lagt et temmelig stort arbejde i udviklingen af programmet, og jeg gør naturligvis mit bedste for at undgå fejl.

  Men selv med den bedste vilje er det umuligt at undgå bugs. Så hjælp dig selv og dine med-ledige med at sikre, at CheckJobnet fungerer som det skal ved at melde tilbage til mig, hvis du finder fejl.
 • 14. marts 2008 - ryddet lidt op her og der i de oplysninger, der vises på hovedformen så det forhåbentlig er lidt lettere, at finde de relevante oplysninger om programmets status.

  Logfilen bliver nok snart ændret således, at der er bliver separate filer for Bekræft og Jobsøgning.
 • 13. marts 2008 - der bliver desværre ved med at vise sig forskellige småproblemer, som kræver en nye opdateringer.

  Jeg kan kun anbefale brugerne - hvis der efterhånden er nogen tilbage - at være tålmodige og opdatere hver gang, der annonceres en ny version.
 • 12. marts 2008 - har netop bestilt en ny pc med Windows Vista, som leveres om et par dage. Jeg vil så forhåbentlig være bedre rustet til at hjælpe de brugere, der anvender dette operativsystem.

  Jeg havde ellers svoret, at jeg ikke ville have noget med Vista at gøre, før jeg var tvunget til det.

  Der er stadig nogle få løse ender rundt omkring, der skal rettes, så der kan forventes et endnu et par opdateringer i den nærmeste fremtid.
 • 12. marts 2008 - den sidste opdatering ser desværre ud til, at have den kedelige bivirkning, at den automatiske opdatering ikke fungerer på Vista.

  Det er sandsynligt, at brugere, der anvender Vista er nødt til at geninstallere CJ for at neutralisere den seneste ændring. Beklager!

 • Det ender med, at jeg bliver nødt til at købe en pc, der kører Windows Vista. Det er næsten umuligt, at debugge, når jeg ikke selv kan teste resultatet af ændringer i koden.

  Indtil videre må jeg anbefale Vistabrugere at kontrollere omhyggeligt, om de to kritiske funktioner gør hvad de skal.
 • 11. marts 2008 - takket være Christina er der foretaget et par ændringer, som måske afhjælper nogle af problemerne ved afvikling af CheckJobnet under Windows Vista.

  Jeg er stadig meget interesseret i at høre, om andre brugere anvender programmet under Vista.
 • 10. marts 2008 - ved beregning af ugenummer sættes 1. dag i ugen til mandag (og ikke søndag som i foregående version). Ugenummer vises på hovedformen sammen med dato og klokkeslet. Småproblemer med menu-ikoner er rettet samtidig.

  I øvrigt ser den automatiske jobsøgning ud til at fungere stabilt nu - i det mindste på mine egne maskiner.

  Vidste du i øvrigt, at såfremt du ikke har en fast IP-adresse (hvad de fleste formentlig ikke har) tildeles du en ny IP-adresse, hver gang du slukker for dit ADSL modem.
 • 8. marts 2008 - brugerfladen er ændret så opdelingen af indstillinger for Brugeradministration, Bekræftfunktionen og Jobsøgningsfunktionen er mere klar. Der er også kommet Bekræft Nu/ Søg Job Nu menupunkter så der kan bekræftes og søges straks.

  Jobsøgningsrutinen er ændret således, at den nu henter ca. 450 hotjob ID-numre, som gemmes i en fil så listen ikke behøver at opbygges forfra hver gang programmet startes.

  Det har den yderligere fordel, at risikoen for at søge den samme stilling to gange reduceres, idet ID-nummre, der allerede er søgt på, slettes fra listen. Det samme gælder ID-numre, der henviser til stillinger, der ikke længere eksisterer.

  Listen bliver derfor kortere for hver jobsøgning. Programmet holder selv øje med længden af listen og henter en ny fra jobnet.dk, når den er reduceret til den nedre grænse, der er sat i programmet.

  Stillingsannoncer der ligger meget længe på jobnet vil sandsynligvis blive inkluderet når en ny liste hentes, selvom der allerede er søgt på dem. Det er der desværre ikke noget at gøre ved - i øjeblikket.
 • 6. marts 2008 - mindre fejl i beregning af ugenummer er rettet så logfilen nu angiver det korrekte ugenummer for afsendelse af ansøgningen.
 • 5. marts 2008 - desværre var var der to alvorlige fejl i koden. De er rettet nu. Det understreger, at det er vigtigt, at du opdaterer straks når CheckJobnet informerer dig om, at en ny opdatering frigivet.
 • 5. marts 2008 - tidspunktet for Bekræft- og Jobsøgnings randomiseret således, at aktiviteterne afvikles på tilfældige tidspunkter.
 • 4. marts 2008 - jobsøgningsfunktionen er modificeret så den nu fungerer mere stabilt - i hvert fald når den afvikles på mine egne maskiner.
 • 3. marts 2008 - ikke helt uventet viste der sig flere fejl i jobsøgningsfunktion i den nye version af CheckJobnet. Det er åbendart ikke kun de ledige og de ansatte i jobcentrene, der har besvær med Arbejdsmarkedsstyrelsens seneste IT-løsning.

  Der er flere bugfixes i denne opdatering, et par stykker som jeg blev opmærksom på takket være den altid vågne og skarpsindige Sammy.
 • 2. marts 2008 - CheckJobnet version 7.1.25, som klarer alle hr. Frederiksens krav til ledige, er publiceret i dag.

  Den nye verion er afprøvet meget omhyggeligt og har fungere stabilt under min afprøvning. Finder du alligevel fejl, vil jeg bede dig om at kontakte mig så hurtigt som muligt.
 • 2. marts 2008 - CheckJobnet version 7.1.25, som klarer alle hr. Frederiksens krav til ledige, er publiceret i dag.

  Den nye verion er afprøvet meget omhyggeligt og har fungere stabilt under min afprøvning. Finder du alligevel fejl, vil jeg bede dig om at kontakte mig så hurtigt som muligt.
 • 28. februar 2008 - på grund af en irriterende fejl på jobnet.dk er testen af den automatiske jobsøgningsfunktion endnu ikke tilendebragt. Jobnet websitet er i sandhed en usystematisk rodebutik bag kulisserne, intet under, at den fungerer så ustabilt.

  Forhåbentlig kan du hente den nye version i denne weekend.
 • 25. februar 2008 - testen af den automatiske jobsøgningsfunktion er forløbet uden fejl.

  De fleste smårettelser er foretaget, så den nye version af CheckJobnet nu er klar frigivelse.

  Det har vanskeliggjort afprøvningen, at www.jobnet.dk fungerer ret ustabilt. Desværre oplyser jobcentrene intet om kortvarige driftsproblemer. Det regner de vel man selv opdager. Meget arrogant!

  Du kan sandsynligvis hente den nye version i morgen onsdag den 27. februar 2008. - God fornøjelse...
 • 23. februar 2008 - testen af den automatiske jobsøgningsfunktion er indtil videre forløbet uden alvorlige fejl.

  Der resterer stadig forskellige småting, der skal kodes og bagefter afprøves. Med lidt held vil en opdatering af checkjobnet, som indeholder den nye funktion, blive frigivet i løbet af den kommende uge.
 • 20. februar 2008 - har endnu engang rettet de to forme, der anvendes til at vedligeholde listen over aktive brugere.

  Der har i tidligere versioner været flere fejl, der har vanskeliggjort oprettelse af nye brugere. Forhåbentligt er de korrigeret nu - og brugerinterfacet lidt lettere at gennemskue.

  Arbejder videre på funktionen, der automatisk afsender fire ansøgninger per uge og dermed opfylder det nye krav til ledige.
 • 18. februar 2008 - undersøger i øjeblikket mulighederne for at tilføje en funktion til CheckJobnet, som automatisk afsender fire ansøgninger om ugen for hver oprettet bruger.

  De stillingsannoncer, der søges på, tænkes hentes på "Min side" blandt de stillinger jobnet har identifdiceret som relevante for den enkelte bruger.

  Ansøgningerne vil blive vedhæftet brugerens cv og vil blive afsendt per e-mail med en kvittering for afsendelsen til brugeren.

  Det ser på indeværende tidspunkt ud til, at løsningen af denne opgave vil være forholdsvis enkel.
 • 17. februar 2008 - i en kort periode meldte checkjobnet fejlagtigt, at internetforbindelsen var afbrudt. Denne bug/fejl er nu rettet.
 • 18. februar 2008 - undersøger i øjeblikket mulighederne for at tilføje en funktion til CheckJobnet, som automatisk afsender fire ansøgninger om ugen for hver oprettet bruger.

  De stillingsannoncer, der søges på, tænkes hentes på "Min side" blandt de stillinger jobnet har identifdiceret som relevante for den enkelte bruger.

  Ansøgningerne vil blive vedhæftet brugerens cv og vil blive afsendt per e-mail med en kvittering for afsendelsen til brugeren.

  Det ser på indeværende tidspunkt ud til, at løsningen af denne opgave vil være forholdsvis enkel.
 • 17. februar 2008 - i en kort periode meldte checkjobnet fejlagtigt, at internetforbindelsen var afbrudt. Denne bug/fejl er nu rettet.
 • 16. februar 2008 - bug, der medførte at statusikonen forsvandt, når hoved formen blev lukket, er rettet.
 • 15. februar 2008 - man kan nu selv vælge, om man vil se statusikonen øverst til venstre på skærmen, en tray ikon - eller begge dele.
 • 14. februar 2008 - håndtering af listen over aktive brugere er helt omskrevet, så det forhåbentligt er lidt lettere at vedligeholde listen.
 • 11. februar 2008 - mindre fejl i rutiner for håndtering af multiple brugere er rettet.
 • 10. februar 2008 - håndtering af multiple brugere forbedret. Import af brugere fra tab-delimited liste implementeret. Lettere genopretning af auto-slettede brugere.
 • 3. februar 2008 - link på Landsorganisationen af Arbejdslediges hjemmeside til CheckJobnet.
 • 3. februar 2008 - forskellige småjusteringer i kommunikationen med jobnet.dk. Mulighed for at se logfilen - uden at åbne CheckJobnet - ved hjælp af en lille statusform i øverste venstre hjørne af skærmen. Statusformen vises kun, når overvågningen er aktiv.
 • 30. januar 2008 - tilføjet de sidste oplysninger så programmet nu fungerer som det skal - i det mindste på mine computere.
 • 25. januar 2008 - rettet håndtering af besøg på jobnet, der ikke gennemføres (forkert brugernavn eller adgangskode). Brugeren slettes nu efter det tredje mislykkede forsøg på at logge på jobnet.dk.

  Jobet blokerer din konto ved det femte forsøg på at logge på med forkert brugernavn/adgangskode.

  Advarsel efter 6 dage uden besøg implementeret. Denne advarsel er aktiv uanset hvilket besøgsinterval, der er valgt.

  Mangler stadig præcise oplysninger om det ugentlige besøg og "Min side" for at kunne afslutte programopbygningen.
 • 8. januar 2008 - ændret urls efter seneste update af jobnet.dk.lysninger om bekræftelse af aktiv jobsøgning.
 • 4. januar 012008 - revideret tekst på hjemmesiden. Smårettelser
 • 29. december 2007 - revideret tekst på hjemmesiden. Smårettelser af kode her og der.
 • december 2007 - langtidstest af programmet på 3 maskiner. Ingen fejl...
 • 23. november 2007 - revideret tekst på hjemmesiden.
 • 21. november 2007 - langtidstest af programmet - uden at finde fejl. Revideret teksten på hjemmesiden
 • 14. november 2007 - opdateret indbygget brugervejledning.
 • 26. oktober 2007 - tilføjet advarsel på brugerfladen ved mislykket logon på jobnet
 • 30. september 2007 - testet programmet omhyggeligt - uden at finde fejl. Revideret teksten på hjemmesiden.
 • 16. september 2007 - rettet/justeret forskellige rutiner og testet programmet omhyggeligt - uden at finde fejl
 • 12. september 2007 - indsat kalender under "Logfil" menuen.
 • 10. september 2007 - udvidet besøget på jobnet til at omfatte en opdatering af "personlig Beskrivelse".
 • 5. september 2007 - forsøger stadig at opbygge en mere stabil kode - og er godt på vej.
 • 28. august 2007 - hjemmesiden gennemgribende revideret.
 • 27. august 2007 - automatisk re-start funktion efter en opdatering tilføjet. Versionsnummer er nu 6.2.
 • 19. august 2007 - visit-routinen rettet endnu engang for at sikre, at focus forbliver på Jobnet login-winduet under indtastning af brugernavn og password.
 • 18. august 2007 - to debug-funktioner tilføjet, som muligvis kan gøre fremtidig debugging lidt nemmere.
 • 16. august 2007 - automatisk check, download og installation af opdateringer tilføjet. Det er ret afgørende, at brugere anvender den seneste opdatering, idet programmets endelige udformning ikke kan fastlægges før de nødvendige oplysninger er publiceret af AMS.
 • 15. august 2007 - mulighed for mere end én bruger tilføjet. Listen af brugere kan nu indeholde fra én til 99 brugere med forskellige brugernavne og passwords.
 • 13. august 2007 - links til Debat (på mit private website), til denne hjemmeside, jobnet, AMS og beskæftigelsesministeriet tilføjet.
 • 10. august 2007 - svar fra AMS med temmelig upræcise forklaringer om krav til bekræftelse af om man fortsat er jobsøgende. Det upræcise svar betyder, at den endelige udformning af programmet ikke kan fastlægges før den endelige udformning af websiden er offentliggjort.
 • 9. august 2007 - tray-icon tilføjet så programmet kan åbnes under overvågningen uden at afbryde den resident overvågning. Dette gør det muligt at læse log-files uden at afbryde programmet/overvågningen.
 • 8. august 2007 - denne hjemmeside opbygget og publiceret.
 • 2. august 2007 - brev til AMS ang nye regler per 1. oktober 2007, blandt andet med spørgsmål om krav til bekræftelse af Jobnet tilmelding.
 • 1. august 2007 - programmet opbygget og beta-version testet.


Aktuelle kommentarer...

CheckJobnet  er nu, den 30. januar 2008, færdigudviklet - og testet. Der vil muligvis/sandsynligvis vise sig - forhåbentligt mindre problemer, der vil kræve korrektioner af CheckJobnet.

Så vær omhyggelig med at opgradere hver gang, der frigives en opdatering og skriv til mig, hvis du selv støder på ting, der ikke virker som de skal, eller som virker mindre hensigtsmæssige.

Du kan finde flere - og nyere - oplysninger på www.jobnet.dk og på arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: www.ams.dk.
Parkinson havde mere ret, end han i sin vildeste fantasi havde forestillet sig: "Computeren er det nyeste tekniske fremskridt til effektiv forsinkelse af kontorarbejdet."
revised: 06. October 2014 09:53:46 - contact: S.W. Rasmussen